Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Korelace digitálního obrazu v exp. mechanice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132XDEM Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Tesárek
Přednášející:
Jakub Antoš, Václav Nežerka, Pavel Tesárek, Jan Trejbal
Cvičící:
Jakub Antoš, Václav Nežerka, Pavel Tesárek, Jan Trejbal
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Korelace digitálního obrazu (známá jako DIC = Digital Image Correlation) je optická metoda umožňující sledování pole posunů a deformací. Její princip je založen na změně tvaru a posunu náhodného vzoru na povrchu zatěžovaných těles. Metoda je relativně nenáročná na přístrojové vybavení měřicí linky, nicméně podávané výsledky jsou přesné a dobře graficky reprezentovatelné. Zároveň je tato metoda vhodným mezistupněm mezi experimenty (experimentální analýzou) a výpočty prováděnými pomocí matematických modelů. O rostoucí popularitě optického vyhodnocování deformací a posunů pomocí korelace digitálního obrazu svědčí i mnoho publikací, včetně hojně citovaných článků v mezinárodních impaktovaných časopisech.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních.

Osnova přednášek:

Optimální technika snímání a podmínky pro pořizování snímků během experimentu, základy korelace, interpretace výsledků, praktické poznatky, vlastní měření a zpracování výsledků.

Osnova cvičení:

Stejné jako u přednášek.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s teorií za DIC, ale i praktickými poznatky. Studenti se zúčastní skutečných experimentů a sami si vyzkouší je vyhodnotit.

Studijní materiály:

David Chambers: Digital Image Correlation: Advanced Methods and Applications (Materials Science and Technologies).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5093306.html