Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební mechanika R1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SMR1 Z,ZK 5 2P+2C česky

Úspěšná klasifikace předmětu 132SMR1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132SMR2

Zápis předmětu 132SMR1 musí předcházet zapisu předmětu 132SMR2 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Garant předmětu:
Pavel Padevět
Přednášející:
Pavel Padevět, Pavel Tesárek
Cvičící:
Pavel Padevět, Pavel Tesárek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

1.Newtonovy zákony, rovnováha sil, momenty, reakce hmotného bodu.

2.Vazby tuhých desek a hmotných bodů. Výpočet reakcí tuhé desky.

3.Spojité zatížení, výpočet reakcí a vazeb na složených soustavách.

4.Výpočet reakcí na příhradových konstrukcích. Vnitřní síly příhradových konstrukcí, metoda styčných bodů a průsečná metoda.

5.Vnitřní síly na přímých nosnících.

6.Vnitřní síly na lomených a šikmých nosnících.

7.Reakce na prostorové konzole a výpočet vnitřních sil prostorové konzoly.

8.Vnitřní síly na rovinných složených soustavách.

9.Výpočty polohy těžiště na rovinných obrazcích. Momenty setrvačnosti a elipsa setrvačnosti.

10.Analýza napětí průřezu zatíženého normálovou sílou a momentem.

Požadavky:

Nejsou kladeny požadavky návaznosti předmětu na jiné předměty.

Osnova přednášek:

1. Úvod, základní pojmy, svazek sil, statika hmotného bodu.

2. Soustava sil, svazek sil.

3. Výpočet reakcí tuhé desky a prostorové konzoly. Spojité zatížení.

4. Reakce složených soustav.

5. Příhradové konstrukce. Metody výpočtu vnitřních sil.

6. Vnitřní síly na prutu, prostorová konzola. Schvedlerova věta.

7.Vnitřní síly na lomených a šikmých nosnících.

8. Vnitřní síly na rovinných složených soustavách.

9. Rovinné geometrické útvary I. Těžiště a momenty setrvačnosti.

10. Rovinné geometrické útvary II. Elispa setrvačnosti.

11. Analýza napětí pro průřez namáhaný normálovou sílou a momentem.

Osnova cvičení:

1. Rozklad sil v rovině, momenty, reakce hmotného bodu.

2. Výpočet reakcí tuhé desky. Reakce na prostorové konzole.

3. Reakce složených soustav.

4. Příhradové konstrukce.

5. Vnitřní síly na přímých nosnících.

6. Vnitřní síly na lomených nosnících.

7. Vnitřní síly na šikmých nosnících.

8. Vnitřní síly na prostorové konzole.

9. Vnitřní síly na slořených soustavách.

10. Rovinné geometrické útvary. Těžiště a momenty setrvačnosti.

11. Rovinné geometrické útvary. Elipsa setrvačnosti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy mechaniky při výpočtu namáhání staticky určitých konstrukcí.

Studijní materiály:

Dostupné na stránce předmětu SMR1. https://mech.fsv.cvut.cz/student

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student/ Nutno zvolit odkaz na předmět "SMR1".
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-585

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B585
místnost TH:B-872

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:B-685

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
Út
St
místnost TH:C-215

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-228

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A228
místnost TH:A-228

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2773306.html