Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální analýza konstrukcí II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32EX2 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Michal Polák
Přednášející:
Tomáš Plachý, Michal Polák
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z experimentální analýzy stavebních konstrukcí získané při předchozím studiu. Výklad bude složen z těchto částí - základní uspořádání měřicí linky používané při experimentech na stavebních konstrukcích, relativní snímače, absolutní snímače, tenzometry, zásady tenzometrických měření, základy stanovení nejistot výsledků měření, experimenty realizované na fyzikálních modelech, základy teorie podobnosti, modelové zákony, experimentální metody pro určení osových sil v táhlech, kabelech a závěsech, praktické příklady realizace (důvod provedení, uspořádání, způsob zpracování výsledků experimentu a základní závěry) statických zatěžovacích zkoušek, dynamických zkoušek a dlouhodobého monitorování stavebních konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

* Měřicí linka a její členy - relativní snímače, absolutní snímače, základní typy snímačů, laserové snímače dráhy, laserové snímače rychlosti, radarová interferometrie, korelace digitálního obrazu.

* Tenzometrie – induktivní tenzometry, strunové tenzometry, odporové tenzometry, zásady tenzometrických měření.

* Parametry záznamů měřených hodnot a rizika spojená s jejich nevhodným nastavením – vzorkovací frekvence, převod z analogové do digitální formy, aliasing, filtrace měřených signálů.

* Podmínky nezkresleného zobrazení měřicí linky, stanovení nejistot výsledků experimentu, standardní nejistota, rozšířená nejistota, kombinovaná nejistota, Gaussův zákon šíření nejistot.

* Experimenty realizované na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí, základy teorie podobnosti, modelové zákony.

* Experimenty realizované na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí ve větrném tunelu.

* Experimentální metody používané pro určení velikosti osových a předpínacích sil v konstrukčních prvcích stavebních konstrukcí (v táhlech, závěsech, předpínacích kabelech apod.), snímač síly, použití tenzometrů, vychylovací metoda, magnetoelastická metoda, frekvenční metoda – analýza výhod a nevýhod jednotlivých metod.

* Nestandardní uspořádání statické zatěžovací zkoušky – obecné informace a praktické příklady realizace (důvod provedení, uspořádání, způsob zpracování výsledků experimentu a základní závěry).

* Komplexní experimentální modální analýza stavební konstrukce – obecné informace a praktické příklady realizace (důvod provedení, uspořádání, způsob zpracování výsledků experimentu a základní závěry).

* Nestandardní uspořádání dynamické zatěžovací zkoušky – obecné informace a praktické příklady realizace (důvod provedení, uspořádání, způsob zpracování výsledků experimentu a základní závěry).

* Monitorování statického a dynamického chování neobvyklých stavebních konstrukcí – obecné informace a praktické příklady realizace (důvod provedení, uspořádání, způsob zpracování výsledků experimentu a základní závěry).

Osnova cvičení:

Cvičení v rámci výuky předmětu D32Ex2 neprobíhá.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura: Není předepsána.

Doporučená literatura:

Pirner, M. a Fischer, O.: Zatížení staveb větrem, 1. vydání; Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003.

Pirner, M. a Fischer, O.: Dynamika ve stavební praxi, 1. vydání; Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010.

Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science nebo Scopus.

Poznámka:

FMI, KD

Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:D-2028

15:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24435105.html