Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikromechanika heterogenních materiálů (analytické metody)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32MH1 ZK 4P česky
Garant předmětu:
Jan Zeman
Přednášející:
Jan Zeman
Cvičící:
Jan Zeman
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět pokrývá analytické metody pro víceúrovňové modelování heterogenních materiálů, s důrazem na následující témata:

1.Úvod, shrnutí řídicích rovnicí pružnosti, tenzorový zápis, průměrování

2.Variační principy mechaniky, materiálové symetrie

3.Základní teorie efektivních vlastností, koncentrační faktory, Voigtovy-Reussovy meze

4.Přesné řešení pro dvojfázové kompozity, vyplepšené meze

5.Eshelbyho úloha

6.Odhady efektivních vlastností: řídká aproximace, selfkonzitentní metoda, metoda Mori-Tanaka

7.Vylepšené odhady efektivních vlastností, Hashin-Shtrikmanovy meze

8.Rozšíření na termoelasticitu, vliv počátečních napětí a deformací

9.Rozšíření na stacionární transportní procesy

Jednotlivé přednášky budou vedeny v angličtině.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

G. J. Dvorak: Micromechanics of composite materials, Springer, 2013

M. Šejnoha and J. Zeman: Micromechanics in practice, WIT Press, 2013

Doporučená literatura:

T. Mura: Micromechanics of defects in solids. Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1987

G. W. Milton: Theory of composites, Cambridge University Press, 2002

L. Dormieux, D. Kondo, F.-J. Ulm: Microporomechanics, John Wiley & Sons, 2006

Poznámka:

IZP,MSI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6026206.html