Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Theory of Elasticity

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132TELA Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Mathematics 2 (101MT02)
Structural Mechanics 2 (132ST02)
Přednášející:
Jan Vorel (gar.)
Cvičící:
Jan Vorel (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Základní předpoklady a základní rovnice teorie pružnosti. Předpoklady o přetvoření a rozdělení napětí v prutu. Prostý tah a tlak, prostý ohyb, šikmý ohyb, ohyb s tlakem. Jádro průřezu. Diferenciální rovnice ohybové čáry. Smyk za ohybu. Volné kroucení. Pružné a nepružné namáhání. Pružnoplastický a plastický stav průřezu nosníku. Stabilita prutů. Rovinná napjatost, rovinná deformace, hlavní napětí. Typologie stěn a desek.

Požadavky:

101MAT2, 132SM2E

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student bude umět řešit napjatost a přetvoření přímých prutů namáhaných ohybem a volným kroucením, určovat kritické zatížení a vzpěrné délky přímých prutů. Bude znát předpoklady o rozložení napětí ve stěnách a deskách.

Studijní materiály:

1.Šejnoha, M., Bittnarová, J., Šejnoha, J.: Theory of Elasticity I, ČVUT Publ. House, 2000, 2.Procházka, P.: Theory of Elasticity II, ČVUT Publ. House, 2000,

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-229

13:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
místnost TH:A-229

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24305605.html