Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diagnostika stavebních konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132YDSK Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Polák
Přednášející:
Michal Polák
Cvičící:
Michal Polák
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Diagnostické systémy, monitorování stavebních konstrukcí a jejich uplatnění v diagnostice, měřicí linka a její členy, radarová interferometrie, korelace digitálního obrazu, tenzometrie a jejich aplikace v diagnostice, využití statické zatěžovací zkoušky, dynamické zatěžovací zkoušky, experimentální modální analýzy, validace a identifikace teoretických modelů existující stavby, vyšetřování trhlin, stanovení materiálových vlastností, experimentální postupy používané pro stanovení velikosti osových a předpínacích sil v konstrukčních prvcích stavebních konstrukcí.

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení předmětu 132YDSK je požadováno:

- nepřekročit povolený počet neomluvených neúčastí ve výuce,

- správně vyřešit a odevzdat zadané domácí úkoly ve stanovených termínech.

Podrobnější specifikace požadavků je uvedena na webových stránkách předmětu:

https://mech.fsv.cvut.cz/student/ => YDSK.

Osnova přednášek:

* Úvod, terminologie, diagnostické systémy, monitorování stavebních konstrukcí – obecné informace.

* Diagnostický monitorovací systém zaměřený na sledování statického chování stavby a na dynamické chování stavby – obecné zásady.

* Měřicí linka a její členy - základní typy snímačů, které jsou k dispozici na fakultě stavební, laserové snímače dráhy, laserové snímače rychlosti, radarová interferometrie, korelace digitálního obrazu a jejich využití v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné informace.

* Tenzometrie a její využití v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné informace.

* Využití statické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné zásady.

* Využití experimentálně stanovených charakteristik vlastního kmitání konstrukce v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné informace.

* Validace a Identifikace teoretického modelu existující stavby na základě výsledků experimentu – obecné informace.

* Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – 1. část – obecné zásady.

* Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – 2. část – obecné zásady.

* Vyšetřování trhlin – technologické trhliny, statické trhliny, monitorování chování trhlin – obecné zásady.

* Určení velikosti osových a předpínacích sil v konstrukčních prvcích stavebních konstrukcí (v táhlech, závěsech, předpínacích kabelech apod.) – teorie a obecné informace.

* Stanovení materiálových vlastností nosných konstrukcí na existujících stavbách - teorie.

Osnova cvičení:

* Diagnostické systémy, monitorování stavebních konstrukcí – praktické příklady (budovy v nadloží tunelu, silniční most, železniční most, vibrace závěsů silničního mostu).

* Diagnostický monitorovací systém využitý při výstavbě dálničního mostu a k sledování železničního mostu po jeho uvedení do provozu – cíle experimentů, uspořádání, použité měřicí linky, vyhodnocené výsledky experimentů a jejich rozbor.

* Měřicí linka a její členy - základní typy snímačů, které jsou k dispozici na fakultě stavební, laserové snímače dráhy, laserové snímače rychlosti, radarová interferometrie, korelace digitálního obrazu -příklady využití v diagnostice stavebních konstrukcí.

* Tenzometrie a její využití v diagnostice stavebních konstrukcí – praktické příklady.

* Využití statické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – příklady praktického využití.

* Využití experimentálně stanovených charakteristik vlastního kmitání konstrukce v diagnostice stavebních konstrukcí – praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, nejdůležitější výsledky, závěry a doporučení).

* Validace a Identifikace teoretického modelu existující stavby na základě výsledků experimentu – praktické příklady pro jednoduché konstrukce nebo pro konstrukční prvky.

* Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – 1. část – praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, zpracování naměřených dat, nejdůležitější výsledky, závěry a doporučení).

* Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – 2. část – praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, zpracování naměřených dat, nejdůležitější výsledky, závěry a doporučení).

* Vyšetřování trhlin – technologické trhliny, statické trhliny, monitorování chování trhlin - praktické příklady analýzy trhlin.

* Určení velikosti osových a předpínacích sil v konstrukčních prvcích stavebních konstrukcí (v táhlech, závěsech, předpínacích kabelech apod.) – praktické příklady.

* Stanovení materiálových vlastností nosných konstrukcí na existujících stavbách – praktické příklady.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s problematikou a používanými metodami disciplíny „diagnostika stavebních konstrukcí“.

Studijní materiály:

!Bilčík, J. – Dohnálek, J. Sanace betonových konstrukcí. Vydavatelství Jaga group v.o.s., Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-24-9

?Pirner, M. - Fischer, O. Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003, ISBN 80-86769-10-0

?Pirner, M. - Fischer, O. Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010, ISBN 978-80-87438-18-3

?Lunga, R. – Solař, J. Kostelní věže a zvonice. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-1236-9

:Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:D-2028

08:00–08:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
místnost TH:D-2028

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24961105.html