Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamika dopravních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132YDDS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Polák
Přednášející:
Michal Polák
Cvičící:
Michal Polák
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Seznámení s problematikou dynamiky dopravních staveb (zejména silničních mostů, železničních mostů a lávek pro chodce). Úvod, historie a stručný přehled problematiky dynamiky dopravních staveb (modální analýza, dynamika systému mostní konstrukce a vozidla), příklady monitorování dynamického chování mostů, experimentální metody využívané pro stanovení osových sil v závěsech a v externích předpínacích kabelech mostů, experimentální řešení problematiky (základní principy, používané snímače, experimentální modální analýza, dynamická zatěžovací zkouška, příklady z praxe (důvod realizace experimentu, jeho uspořádání, výsledky a diskuze), lávky pro pěší (shrnutí problematiky, teoretické řešení problému, experimentální řešení problému, příklady z praxe), teoretické řešení systému mostní konstrukce a vozidla (shrnutí problematiky, příklady z praxe), dynamické účinky větru, ztráta aerodynamické stability konstrukčních prvků a celých konstrukcí.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

* Úvod, historie a stručný přehled problematiky dynamiky dopravních staveb (modální analýza dynamika systému mostní konstrukce a vozidla).

* Experimentální metody využívané pro stanovení dynamických osových sil v závěsech a externích předpínacích kabelech mostů, frekvenční metoda.

* Experimentální řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – základní principy měření kmitání dopravních staveb.

* Experimentální řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – používané snímače pro měření kmitání dopravních staveb.

* Experimentální řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – experimentální modální analýza.

* Experimentální řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – dynamická zatěžovací zkouška.

* Lávky pro pěší – shrnutí problematiky, teoretické řešení problému dynamiky lávek pro pěší.

* Lávky pro pěší – experimentální řešení problému dynamiky lávek pro pěší.

* Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – dynamická analýza železničních mostů podle ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2.

* Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – modely mostních objektů, modely nákladních vozidel.

* Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – metody využívané k řešení diferenciálních pohybových rovnic dynamického systému mostní konstrukce a pohybující se vozidla.

* Dynamické účinky větru, ztráta aerodynamické stability konstrukčních prvků a celých nosných konstrukcí.

Osnova cvičení:

* Praktické příklady monitorování dynamického chování mostů, způsoby zpracování naměřených dat.

* Praktický příklad aplikace frekvenční metody pro stanovení osových sil v závěsech zavěšeného mostu a zavěšené lávky.

* Vyhodnocení výsledků aplikace frekvenční metody pro stanovení osových sil v závěsech zavěšeného mostu a zavěšené lávky.

* Experimentální řešení problematiky – praktická ukázka snímačů využívaných v dynamice dopravních staveb a příklady jejich aplikace.

* Experimentální řešení problematiky – praktické příklady experimentálních modálních analýz realizovaných na silničních a železničních mostech.

* Experimentální řešení problematiky – praktické příklady dynamických zatěžovacích zkoušek realizovaných na silničních a železničních mostech.

* Lávky pro pěší – praktické příklady teoretického řešení problému dynamiky lávek pro pěší.

* Lávky pro pěší – praktické příklady experimentálního řešení problému dynamiky lávek pro pěší.

* Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – praktické příklady posouzení nutnosti dynamické analýzy železničních mostů podle ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2.

* Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – praktické příklady sestavení modelů mostů pro potřeby výpočtu jejich dynamické odezvy na přejezdy vozidel.

* Teoretické řešení problematiky dynamiky dopravních staveb – praktické příklady řešení dynamického systému mostní konstrukce a pohybující se vozidla.

* Praktické příklady posouzení potenciální ztráty aerodynamické stability konstrukčních prvků mostů a celých nosných konstrukcí.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s problematikou disciplíny „Dynamika dopravních staveb“

Studijní materiály:

[1] Frýba, L.: Dynamika železničních mostů. Academia, Praha, 1992.

[2] Polák, M.: Experimentální ověřování konstrukcí 10. Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.

[3] Frýba, L.: Kmitání těles a konstrukcí způsobené pohybujícím se zatížením. Academia, Praha, 1989.

[4] Fischer, O. - Pirner, M.: Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-379

14:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-379

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24871805.html