Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Analýza konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132ANKC Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Stavební mechanika 3 (132SM3)
Přednášející:
Petr Konvalinka
Cvičící:
Petr Konvalinka, Dagmar Jandeková, Aleš Jíra, Radoslav Sovják, Jan Zatloukal
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Analýza staticky určitých a staticky/deformačně neurčitých konstrukcí, zahrnující výpočet účinků pohyblivého zatížení, napjatost tenkostěnných otevřených průřezů, napjatost stěn a desek, maticovou formu deformační metody, principy metody konečných prvků, výpočet pružného podloží a stability konstrukcí.

Požadavky:

132PRPE, 132SM3

Osnova přednášek:

1. Úvod do analýzy konstrukcí, pohyblivé zatížení

2. Příčinkové čáry na staticky určitých konstrukcích

3. Příčinkové čáry na staticky neurčitých konstrukcích

4. Tenkostěnné otevřené průřezy - význam, geometrie, základní průřezové charakteristiky

5. Tenkostěnné otevřené průřezy - výpočet napjatosti, příklad

6. Test

7. Řešení stěn, výpočet napjatosti

8. Řešení desek, výpočet napjatosti

9. Maticová formulace deformační metody a princip metody konečných prvků

10.Modely pro nosník na pružném podloží

11.Stabilita konstrukcí, kritické zatížení, štíhlost

12.Test

13.Souhrn znalostí a informace ke zkoušce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti budou umět určit účinky pohyblivého zatížení, znát princip MKP, znát základní metody řešení stěn a desek a budou umět řešit napjatost tenkostěnných prutů, pružné podloží a stabilitu konstzrukcí.

Studijní materiály:

!Konvalinka, P. a kol.: Analýza stavebních konstrukcí - elektronické skriptum ČVUT, Praha 2018

!Kytýr, J. a Kadlčák, J.: Statika stavebních konstrukcí I, Nakladatelství VUTIA Brno, 2018, ISBN 90-214-1204-6

!Kytýr, J. a Kadlčák, J.: Statika stavebních konstrukcí II, Nakladatelství VUTIA Brno, 2019, ISBN 978-80-214-3428-8

?Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 10, ČVUT, Praha 1996

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Út
místnost TH:B-379

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:A-229

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
místnost TH:B-379

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:A-229

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-975

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B975
St
Čt
místnost TH:B-286

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24498905.html