Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dynamika stavebních konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32DSK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Máca
Přednášející:
Jiří Máca
Cvičící:
Jiří Máca
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Pokročilé metody navrhování konstrukcí zatížených dynamickými účinky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Metody řešení vlastního a vynuceného kmitání konstrukcí pomocí metody konečných prvků.

Vlastnosti materiálů při dynamickém namáhání.

Dynamická analýza kontinua, šíření vln. Interakce konstrukce a podloží.

Přírodní a technická seismicita.

Aeroelasticita stavebních konstrukcí, zatížení větrem.

Kmitání stavebních konstrukcí - výškové budovy, komíny, stožáry, věže, dopravní konstrukce, základy strojů.

Zmenšování dynamických účinků.

Základy řešení nelineárních úloh.

Osnova cvičení:

Seminární práce dle individuálního zadání.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro pokročilé navrhování konstrukcí zatížených dynamickými účinky.

Studijní materiály:

Bittnar, Z.-Šejnoha. J.: Numerické metody mechaniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1992.

Humar, J.L.: Dynamics of Structures. A.A.Balkema Publishers 2002.

Sucuoglu,H.-Akkar, S.: Basic Earthquake Engineering, Springer International Publishing 2014.

Elsa,C.: Footbridge Vibration Design. Francis and Taylor 2009.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24452905.html