Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pružnost a pevnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132PRUR Z,ZK 6 3P+2C česky

Předmět 132PRUR lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 101MAR2

Předmět 132PRUR lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132SMR2

Úspěšná klasifikace předmětu 132PRUR je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133NKRB

Úspěšná klasifikace předmětu 132PRUR je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134NKRO

Garant předmětu:
Petr Fajman
Přednášející:
Petr Fajman, Petr Kabele
Cvičící:
Petr Fajman
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

V kurzu se studenti seznámí se základními principy mechaniky a jejich užitím při výpočtu napětí v prutech a stability prutů. Dále bude zmíněna typologie stěn a desek včetně zatížení a základních předpokladů pro řešení konstrukcí na počítači.

Požadavky:

Absolvování předmětů K132SMR1

Osnova přednášek:

1) Základní rovnice pružnosti - podmínky rovnováhy, geometrické rovnice, fyzikální rovnice

2) Deformace prutu

3) Ohyb prutu - pružný stav, normálové napětí

4) Ohyb prutu - plastické napětí

5) Ohyb prutu - smykové napětí

6) Test1

7) Volné kroucení, staticky neurčitý tah, tlak a kroucení

8) Stabilita prutů

9) Stěny - základní předpoklady, rovinná napjatost, ukázky působení

10) Desky, stěnodesky - základní předpoklady, napětí, ukázky působení, roznos zatížení

11) Zatížení - základní druhy - stálé a proměnné

12) Roznos zatížení s ohledem na řešení konstrukcí na počítači

13) Řešení konstrukcí na počítači

Osnova cvičení:

1) Opakování průběhu MNV

2) Opakování výpočtu momentů setrvačnosti, ohyb prutů

3) Ohyb prutu - pružný stav, normálové napětí

4) Ohyb prutu - pružný stav, normálové napětí

5) Ohyb prutu - plastické napětí

6) Ohyb prutu - smykové napětí

7) Volné kroucení, staticky neurčitý tah, tlak a kroucení

8) Stabilita prutů

9) Stabilita prutů

10) Test 2

11) Stěny Desky, stěnodesky - základní předpoklady, rovinná napjatost

12) Zatížení - základní druhy - stálé a proměnné

13) Řešení konstrukcí na počítači

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy mechaniky a jejich užitím při výpočtu napětí v konstrukci a stability prutů.

1. Základní předpoklady a základní rovnice teorie pružnosti.

2. Předpoklady o přetvoření prutu (Bernoulliova-Navierova hypotéza) a jejich důsledky pro rozdělení deformace a

napětí.

3. Namáhání prutu - prostý tah a tlak, prostý ohyb, šikmý ohyb, ohyb s tlakem, smyk za ohybu, volné kroucení. .

4. Pružné a nepružné přetváření, plastický stav průřezu nosníku.

5. Stabilita prutů, perfektní a imperfektní prut.

6. Rovinná napjatost, rovinná deformace, hlavní napětí.

7. Typologie stěn a desek.

8. Zatížení a základní předpoklady pro řešení konstrukcí na počítači.

Studijní materiály:

Bittnarová, Šejnoha: Pružnost pevnost přednášky, 2006, ISBN:80-01-02742-2

!Bittnarová, Fajman, Kalousková, Šejnoha: Pružnost Pevnost 10 cvičení, 2000, ISBN:80-01-01635-8

!Bittnarová, Fajman, Kalousková, Šejnoha: Pružnost Pevnost 20 cvičení, 2000, ISBN:80-01-01835-0

!Fajman, Kruis: Zatížení a spolehlivost,2008, ISBN:978-80-01-04112-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-379

16:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B379
Út
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-215

11:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215

místnost TH:B-379

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5951606.html