Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební mechanika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SM3 Z,ZK 5 2P+2C česky

Podmínkou zápisu na předmět 132SM3 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 132PRPE

Předmět 132SM3 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132PRPE

Úspěšná klasifikace předmětu 132SM3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132ANKC

Garant předmětu:
Petr Kabele
Přednášející:
Milan Jirásek, Petr Kabele, Michal Šejnoha
Cvičící:
Martin Horák, Dagmar Jandeková, Milan Jirásek, Petr Kabele, Tomáš Koudelka, Tomáš Krejčí, Martin Lebeda, Eva Novotná, Michael Somr, Michal Šejnoha, Michal Šmejkal
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Deformační a silová metoda pro řešení reakcí a vnitřních sil na staticky neurčitých nosnících a prutových a příhradových konstrukcích. Výpočet přemístění nosníků a prutových a příhradových konstrukcí pomocí principu virtuálních prací.

Požadavky:

132SM2

Osnova přednášek:

1.Opakování: Stupeň statické neurčitosti. Základní vztahy teorie prutů. Vetknutý nosník – řešení integrací dif. rovnice pro průhyb. Spojitý nosník – základní myšlenka deformační metody (DM).

2.Zjednodušená deformační metoda (ZDM) - Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky. Formalizace. Výpočet průhybů.

3.ZDM - Snížení počtu neznámých při kloubovém připojení prutu ke styčníku (statická kondenzace). Řešení rovinných rámů s posuvnými patry/sloupy.

4.DM - Staticky neurčitý tah-tlak. Řešení staticky neurčitých příhradových konstrukcí.

5.Obecná deformační metoda (ODM) - řešení rovinných rámů.

6.Test I.

7.ODM - Rovinné rámy, vliv předepsaných přemístění podpor a teplotních změn.

8.ZDM a ODM - Shrnutí. Využití symetrie. Statická analýza rovinných prutových konstrukcí pomocí výpočetních programů.

9.Princip virtuálních sil (PVs) - úvod: kinematicky a staticky přípustné stavy, princip virtuálních prací (přemístění a sil), výpočet přemístění na nosnících při ohybu, redukční věta. PVs pro nepřímá zatížení. Výpočet přemístění na rámových a příhradových konstrukcích.

10.Test II

11.Silová metoda (SM) - princip silové metody, volba základní soustavy, řešení rovinných rámů a příhradových soustav, kontrola výsledků.

12.SM - řešení roštů a balkonových nosníků.

13. Opakování, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Opakování: stupeň statické neurčitosti, vnitřní síly na stat. určitých rámech.

2. ZDM - Spojité nosníky.

3., 4. ZDM - Rovinné rámy s neposuvnými styčníky. Rovinné rámy s posuvnými patry/sloupy. Využití statické kondenzace, využití symetrie.

5. DM - Příhradové konstrukce.

6. ODM - Rovinné rámy (silové zatížení).

7. ODM - Rovinné rámy (využití symetrie, zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor).

8., 9. PVs – Výpočet průhybů a pootočení spoj. nosníků, rovinných rámů (i na konstrukcích zatížených změnou teploty nebo přemístěním podpor). Kontrola kompatibility.

10., 11. SM - Rovinné rámy a příhradové konstrukce (vč. zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor, využití symetrie).

12. SM - Příhradové konstrukce.

13. Opakování, rezerva.

Cíle studia:

Studenti si osvojí řešení reakcí a vnitřních sil deformační a silovou metodou a výpočet přemístění principem virtuálních prací.

Studijní materiály:

Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online:

https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner

https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 30. Vydavatelství ČVUT Praha 1998. ISBN: 80-01-01893-8.

Kuklík P., Blažek V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40. Vydavatelství ČVUT Praha 2002. ISBN: 80-01-02450-4.

Jirásek M., Konvalinka P.: Statika stavebních konstrukcí I. Vydavatelství ČVUT Praha, 1989.

Bittnar Z., Jirásek M., Konvalinka, P.: Statika stavebních konstrukcí II: Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992. ISBN:80-01-00772-3.

Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-286

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-872

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:B-685

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-875

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B875
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24301405.html