Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Microscopy and Phase Analysis of Construction Mat.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132MAC Z 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Lubomír Kopecký
Přednášející:
Lubomír Kopecký
Cvičící:
Lubomír Kopecký
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Principy transmisní a reflexní optické mikroskopie. Polarizace světla a její využití při fázové analýze pevných látek. Technika polarizační optické mikroskopie a její aplikace ve výzkumu stavebních materiálů. Příprava vzorků. Principy elektronové mikroskopie a mikroanalýzy. RTG (X-ray) fázová a strukturní analýza. Principy RTG analýzy a její aplikace ve strukturním a fázovém výzkumu stavebních materiálů.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:

není stanovena

Osnova cvičení:

není stanovena

Cíle studia:

Znalost principů dílčích metod umožní studentovi najít cestu k informaci o strukturním uspořádání a mineralogickém a chemickém složení daného materiálu. Student získá reálnou představu o vypovídajících možnostech jednotlivých metod.

Studijní materiály:

1.Ekertová, L.- Frank, L. (2003): Metody analýzy povrchů. - Elektronová mikroskopie a difrakce. - ACADEMIA., 2.Kraus, Ivo (2003): Struktura a vlastnosti krystalů. ACADEMIA., 3.Král, J., Frank, L. (2003): Metody analýzy povrchů - Iontové a speciální metody. -ACADEMIA, ., EMIA.ACADEMIAACADEMIA., Král, J - Frank, L. (2003): Metody analýzy povrchů - Iontové a speciální metody. - ACADEMIA.,

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1361406.html