Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební mechanika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SM02 Z,ZK 6 2P+2C česky
Korekvizita:
Stavební mechanika 1 (132SM01)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Stavební mechanika 1 (132SM01)
Garant předmětu:
Michal Polák
Přednášející:
Magdaléna Boháčová, Miroslav Čáp, Martin Doškář, Dagmar Jandeková, Anna Kučerová, Matěj Lepš, Karel Pohl, Michal Polák, Daniel Rypl, Jan Sýkora
Cvičící:
Magdaléna Boháčová, Miroslav Čáp, Martin Doškář, Tomáš Janda, Dagmar Jandeková, Aleš Jíra, Tomáš Koudelka, Anna Kučerová, Matěj Lepš, Jitka Němečková, Karel Pohl, Michal Polák, Daniel Rypl, Jan Sýkora, Martin Válek, Jan Vorel
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Vnitřní síly a jejich průběhy na rovinných prutových konstrukcích a složených soustavách. Vnitřní síly a jejich průběhy na prostorové prutové konstrukci. Definice normálového napětí a předpoklady o jeho rozložení v průřezu. Geometrie hmot a rovinných obrazců, těžiště a momenty setrvačnosti.

Požadavky:

Před skládáním zkoušky z předmětu 132SM02 je nutno úspěšně složit zkoušku z předmětu 132SM01.

Osnova přednášek:

1) Úvod, definice a princip výpočtu vnitřních sil v průřezu prutové konstrukce.

2) Redukce zatížení ke střednici prutu, výpočet vnitřních sil na prostorovém lomeném nosníku.

3) Výpočet vnitřních sil v průřezu rovinného lomeného a šikmého nosníku, rovnováha ve styčníku.

4) Diferenciální vztahy mezi vnitřními silami a zatížením přímého rovinného a prostorového prutu.

5) Průběh vnitřních sil na rovinné přímé prutové konstrukci, extrémy vnitřních sil.

6) Průběh vnitřních sil na rovinné šikmé prutové konstrukci.

7) Průběh vnitřních sil na lomených nosnících a složených soustavách.

8) Průběh vnitřních sil na prutech se zakřivenou střednicí, parabolická a kruhová střednice.

9) Průběh vnitřních sil na symetrických konstrukcích zatížených symetrickým zatížením.

10) Těžiště a momenty setrvačnosti rovinných obrazců, transformace momentů setrvačnosti.

11) Hlavní centrální momenty setrvačnosti složených obrazců, elipsa setrvačnosti.

12) Proměnná zatížení stavebních konstrukcí, užitná zatížení, zatížení sněhem a větrem.

13) Kombinace zatěžovacích stavů.

Osnova cvičení:

1) Princip značení vnitřních sil, výpočet M, N, V v průřezu prutové konstrukce - rovinná prutová konstrukce.

2) Redukce zatížení ke střednici prutu, výpočet M, N, V v průřezu prutové konstrukce – prostorová prutová konstrukce, lomená prostorová prutová konstrukce.

3) Výpočet M, N, V v průřezu rovinné prutové konstrukce - lomený nosník s vodorovnými a svislými pruty, lomený nosník se šikmými pruty, rovnováha vnitřních sil ve styčníku.

4) Průběh M, N, V na rovinném přímém nosníku – rovnoměrné spojité zatížení, trojúhelníkové spojité zatížení, lichoběžníkové spojité zatížení, extrémy vnitřních sil.

5) Průběh M, N, V – rovinný lomený nosník, rovnoměrné spojité zatížení, trojúhelníkové spojité zatížení, lichoběžníkové spojité zatížení, extrémy vnitřních sil, rovnováha vnitřních sil ve styčníku.

6) Průběh M, N, V – rovinný nosník se šikmými pruty.

7) Průběh M, N, V – rovinné složené soustavy.

8) Průběh M, N, V – zakřivený prut.

9) Průběh M, N, V na obecně zatíženém prostorovém přímém nosníku.

10) Geometrie hmot - těžiště rovinných složených obrazců, momenty setrvačnosti, hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti rovinných složených obrazců.

11) Geometrie hmot - těžiště rovinných složených obrazců, momenty setrvačnosti, hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti rovinných složených obrazců.

12) Proměnná zatížení stavebních konstrukcí, užitná zatížení, zatížení sněhem a větrem.

13) Kombinace zatěžovacích stavů.

Cíle studia:

Student bude umět řešit průběhy vnitřních sil ve staticky určitých rovinných konstrukcích a v prostorově namáhaných konzolách a určovat momenty setrvačnosti rovinných obrazců.

Studijní materiály:

!Jíra, A. a kolektiv: Sbírka příkladů stavební mechaniky. ČVUT, Praha, 2019, ISBN:978-80-01-06301-9 (v současnosti dostupná online na:http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/6/67/Sbirka_prikladu_SUK.pdf).

! Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 20, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01523-8.

! Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 30, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01893-8.

! Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 10, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01398-7.

? Beer F. P., Johnston Jr. E. R., Mazurek D.: Vector Mechanics for Engineers: Statics 11th Edition, McGraw-Hill Education, 2016, ISBN 978-0077687304.

: Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-202

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
místnost TH:B-471

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-471

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-379

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:A-434

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
St
Čt
místnost TH:B-785

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-202

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
místnost TH:B-379

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-286

08:00–09:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-375

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:B-374

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-976

14:00–15:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-378

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-978

14:00–15:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-976

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-978

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-979

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-375

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
Út
místnost TH:B-379

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-375

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
St
místnost TH:B-286
Lepš M.
10:00–11:50
(přednášková par. 4)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-378

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-375

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
Čt
místnost TH:B-280

14:00–15:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:B-378
Lepš M.
16:00–17:50
(přednášková par. 4
paralelka 402)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-379
Lepš M.
14:00–15:50
(přednášková par. 4
paralelka 401)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-478
Janda T.
16:00–17:50
(přednášková par. 4
paralelka 404)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-481
Pohl K.
14:00–15:50
(přednášková par. 4
paralelka 405)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-481
Válek M.
16:00–17:50
(přednášková par. 4
paralelka 406)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-478
Janda T.
14:00–15:50
(přednášková par. 4
paralelka 403)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2335506.html