Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební mechanika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SM02 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 132SM02 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132SM01
Podmínkou zápisu na předmět 132SM02 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 132SM01
Úspěšná klasifikace předmětu 132SM02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132PRPE
Zápis předmětu 132SM02 musí předcházet zapisu předmětu 132PRPE v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Michal Polák
Přednášející:
Matěj Lepš, Michal Polák, Daniel Rypl, Jan Sýkora
Cvičící:
Miroslav Čáp, Ondřej Faltus, Aleš Jíra, Tomáš Koudelka, Matěj Lepš, Jitka Němečková, Aleš Palička, Michal Polák, Zdeněk Prošek, Daniel Rypl, Jan Sýkora, Martin Válek, Jan Vozáb
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Vnitřní síly a jejich průběhy na rovinných prutových konstrukcích a složených soustavách. Vnitřní síly a jejich průběhy na prostorové prutové konstrukci. Definice normálového napětí a předpoklady o jeho rozložení v průřezu. Geometrie hmot a rovinných obrazců, těžiště a momenty setrvačnosti.

Požadavky:

Před skládáním zkoušky z předmětu 132SM02 je nutno úspěšně složit zkoušku z předmětu 132SM01.

Pro úspěšné zakončení předmětu 132SM02 je požadováno:

- správně vyřešit a odevzdat domácí úkoly ve stanovených termínech,

- během semestru úspěšně absolvovat zápočtový test,

- úspěšně absolvovat zkoušku.

Podrobnější specifikace požadavků je uvedena na webových stránkách předmětu.

Osnova přednášek:

1) Úvod, definice a princip výpočtu vnitřních sil v průřezu prutové konstrukce.

2) Redukce zatížení ke střednici prutu, výpočet vnitřních sil na prostorovém lomeném nosníku.

3) Výpočet vnitřních sil v průřezu rovinného lomeného a šikmého nosníku, rovnováha ve styčníku.

4) Diferenciální vztahy mezi vnitřními silami a zatížením přímého rovinného a prostorového prutu.

5) Průběh vnitřních sil na rovinné přímé prutové konstrukci, extrémy vnitřních sil.

6) Průběh vnitřních sil na rovinné šikmé prutové konstrukci.

7) Průběh vnitřních sil na lomených nosnících a složených soustavách.

8) Průběh vnitřních sil na prutech se zakřivenou střednicí, parabolická a kruhová střednice.

9) Průběh vnitřních sil na symetrických konstrukcích zatížených symetrickým zatížením.

10) Těžiště a momenty setrvačnosti rovinných obrazců, transformace momentů setrvačnosti.

11) Hlavní centrální momenty setrvačnosti složených obrazců, elipsa setrvačnosti.

12) Proměnná zatížení stavebních konstrukcí, užitná zatížení, zatížení sněhem a větrem.

13) Kombinace zatěžovacích stavů.

Osnova cvičení:

1) Princip značení vnitřních sil, výpočet M, N, V v průřezu prutové konstrukce - rovinná prutová konstrukce.

2) Redukce zatížení ke střednici prutu, výpočet M, N, V v průřezu prutové konstrukce – prostorová prutová konstrukce, lomená prostorová prutová konstrukce.

3) Výpočet M, N, V v průřezu rovinné prutové konstrukce - lomený nosník s vodorovnými a svislými pruty, lomený nosník se šikmými pruty, rovnováha vnitřních sil ve styčníku.

4) Průběh M, N, V na rovinném přímém nosníku – rovnoměrné spojité zatížení, trojúhelníkové spojité zatížení, lichoběžníkové spojité zatížení, extrémy vnitřních sil.

5) Průběh M, N, V – rovinný lomený nosník, rovnoměrné spojité zatížení, trojúhelníkové spojité zatížení, lichoběžníkové spojité zatížení, extrémy vnitřních sil, rovnováha vnitřních sil ve styčníku.

6) Průběh M, N, V – rovinný nosník se šikmými pruty.

7) Průběh M, N, V – rovinné složené soustavy.

8) Průběh M, N, V – zakřivený prut.

9) Průběh M, N, V na obecně zatíženém prostorovém přímém nosníku.

10) Geometrie hmot - těžiště rovinných složených obrazců, momenty setrvačnosti, hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti rovinných složených obrazců.

11) Geometrie hmot - těžiště rovinných složených obrazců, momenty setrvačnosti, hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti rovinných složených obrazců.

12) Proměnná zatížení stavebních konstrukcí, užitná zatížení, zatížení sněhem a větrem.

13) Kombinace zatěžovacích stavů.

Cíle studia:

Student bude umět řešit průběhy vnitřních sil ve staticky určitých rovinných konstrukcích a v prostorově namáhaných konzolách a určovat momenty setrvačnosti rovinných obrazců.

Studijní materiály:

!Jíra, A. a kolektiv: Sbírka příkladů stavební mechaniky. ČVUT, Praha, 2019, ISBN:978-80-01-06301-9 (v současnosti dostupná online na:http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/6/67/Sbirka_prikladu_SUK.pdf).

! Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 20, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01523-8.

! Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 30, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01893-8.

! Kufner, V., Kuklík, P.: Stavební mechanika 10, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998, ISBN 80-01-01398-7.

? Beer F. P., Johnston Jr. E. R., Mazurek D.: Vector Mechanics for Engineers: Statics 11th Edition, McGraw-Hill Education, 2016, ISBN 978-0077687304.

: Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/support/SM02.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-286

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Út
místnost TH:B-975

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B975
místnost TH:B-686

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B686
místnost TH:C-208

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
C208
St
místnost TH:B-874

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B874
Čt
místnost TH:B-876

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:C-206

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
C206

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-286

08:00–09:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-471

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-976

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-686

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B686
místnost TH:B-978

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-685

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-687

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:C-217

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:B-978

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-976

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
Út
St
místnost TH:B-378

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-374

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-779

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B779
místnost TH:B-286

12:00–13:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Čt
místnost TH:B-280

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:B-479

14:00–15:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
místnost TH:B-471

16:00–17:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-479

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
místnost TH:B-478

14:00–15:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2335506.html