Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Experimental Analysis

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132EXAN KZ 3 1P+2C anglicky
Garant předmětu:
Tomáš Plachý
Přednášející:
Tomáš Plachý
Cvičící:
Tomáš Plachý
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Experiments aimed at monitoring the magnitude of climatic loads on building structures (wind, snow, temperature loads), diagnostics of building structures, tests carried out on physical models of building structures (laws of model similarity, simulation of earthquakes on shake tables, simulation of wind effects in wind tunnels, static load tests on physical models), monitoring of building structures, static load tests (civil engineering structures, industrial structures, bridge structures), dynamic load tests and dynamic informative tests (civil engineering structures, industrial structures, bridge structures, footbridges, effects of technical seismicity, assessment of adverse effects of vibrations on the human body, assessment of the effect of vibrations of the structure on installed technological equipment).

Požadavky:

Conditions for student assessment:

https://moodle-vyuka.cvut.cz/mod/resource/view.php?id=302126

Osnova přednášek:

1.Úvod - úloha experimentu

2.Druhy zatížení, druhy testů

3.Statické zatěžovací zkoušky

4.Dynamické zatěžovací zkoušky

5.Zatěžovací zkoušky mostů

6.Seismicita

7.Měřicí linka

8.Tenzometrie

9.Snímače výchylek, rychlosti a zrychlení

Osnova cvičení:

Statické měření napětí v ocelové stěně oslabené kruhovým otvorem.

Statická zatěžovací zkouška ocelové konstrukce.

Dynamická zatěžovací zkouška ocelové konstrukce.

Návrh dynamického pohlcovače kmitání.

Modální analýza ocelového prostě podepřeného nosníku.

Měření vibrací stavebních konstrukcí z hlediska nadměrného působení na lidský organismus a stavební konstrukce.

Stanovení modulu pružnosti gumy.

Stanovení modulu pružnosti betonu (nedestruktivní a destruktivní).

Cíle studia:

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni používat prezentované základní metody experimentálního ověřování stavebních konstrukcí .

Studijní materiály:

Menčík, J., Introduction to Experimental Analysis. University of Pardubice, Pardubice, 2017, ISBN 978-80-7560-069-1 (pdf).

Freddi A., Olmi G., Cristofolini L., Experimental Stress Analysis for Materials and Structures. Springer International Publishing, Schwitzerland, 2015, ISBN 978-3-319-06086-6, 978-3-319-06085-9.

Studijní materiály na stránkách:https://moodle-vyuka.cvut.cz/?lang=en

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/?lang=en
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-2028

12:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
místnost TH:D-2028

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4760806.html