Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statika v architektuře

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132YKPA Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Cílem předmětu je především uvést studenta do praxe v navrhování staveb a jejich konstrukčních systémů, nikoliv vyučovat látku, která je již obsahem povinných předmětů studia. Přednášky jsou pojaty volnou formou, prezentují problematiku návrhu kompletních konstrukčních systémů pozemních staveb či inženýrských konstrukcí, a případně pojednávají o principu statické funkce jednotlivých prvků, výhodách a nevýhodách jejich použití, způsobu přenosu zatížení a základním principu jejich posouzení z hlediska únosnosti i použitelnosti. Součástí přednášek jsou prezentace konkrétních staveb, fotodokumentace provádění staveb, vzvané prezentace odborníků z praxe, případně i exkurze na stavbu. Snahou je rozšíření teoretických vědomostí o praktické části zajímavou a netradiční formou. Předmět je rozšířením volitelného předmětu 132XKPA.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Jíra, A. a kol.: Sbírka příkladů pružnosti a pevnosti, ČVUT v Praze, 2020, ISBN: 978-80-01-06810-6, dostupné online: http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/7/78/Sbirka_PRPE.pdf

!Jíra, A. a kol.: Sbírka příkladů stavební mechaniky: princip virtuálních sil, silová metoda, deformační metoda, ČVUT v Praze, 2019, ISBN: 978-80-01-06677-5, dostupné online: http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/images/9/9e/Sbirka_prikladu_SNK.pdf

?Martil, P.: Theory of Structures: Fundamentals Framed Structures, Plates and Shells, Wiley, 2013, ISBN: 978-3-433-02991-6

?Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy, Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268

?Petříčková, M.: Konstrukce a architektura, Vutium, 2012, ISBN: 978-80-214-4422-5

Poznámka:
Další informace:
http://mech.fsv.cvut.cz/xkpa/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4770906.html