Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamics of Structures

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32DSK_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Jiří Máca
Přednášející:
Jiří Máca
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Pokročilé metody navrhování konstrukcí zatížených dynamickými účinky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Metody řešení vlastního a vynuceného kmitání konstrukcí pomocí metody konečných prvků.

Vlastnosti materiálů při dynamickém namáhání.

Dynamická analýza kontinua, šíření vln. Interakce konstrukce a podloží.

Přírodní a technická seismicita.

Aeroelasticita stavebních konstrukcí, zatížení větrem.

Kmitání stavebních konstrukcí - výškové budovy, komíny, stožáry, věže, dopravní konstrukce, základy strojů.

Zmenšování dynamických účinků.

Základy řešení nelineárních úloh.

Osnova cvičení:

Seminární práce dle individuálního zadání.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných pro pokročilé navrhování konstrukcí zatížených dynamickými účinky.

Studijní materiály:

Bittnar, Z.-Šejnoha. J.: Numerické metody mechaniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1992.

Humar, J.L.: Dynamics of Structures. A.A.Balkema Publishers 2002.

Sucuoglu,H.-Akkar, S.: Basic Earthquake Engineering, Springer International Publishing 2014.

Elsa,C.: Footbridge Vibration Design. Francis and Taylor 2009.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6091206.html