Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Scientific Writing and Publishing in English

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32TWPE ZK 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Milan Jirásek
Přednášející:
Milan Jirásek, Jan Zeman
Cvičící:
Milan Jirásek, Jan Zeman
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět vyučovaný výhradně v angličtině studenty seznámí se strukturou odborného technického článku, gramatickými a stylistickými aspekty odborného textu a procesem tvůrčího vědeckého psaní od přípravy rukopisu až po jeho publikaci (výběr časopisu, podání článku a recenzní řízení). Pozornost bude také věnována efektivnímu vyhledávání a zpracování zdrojů v síťovém prostředí, práci s knihovními, open-access a jinými specializovanými zdroji a nástroji, citacím a publikační etice. Součástí předmětu je i seznámení s citačními manažery, manuály stylu, typografickými zásadami a nástroji pro přípravu odborného textu v LaTeXu. Budou též zmíněny základní pojmy z oblasti bibliometrie a popsány postupy používané při hodnocení vědeckých výsledků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction to the course

2. Structure of a scientific paper, the abstract

3. Title and introduction

4. Materials and methods

5. The results section

6. The discussion and conclusion sections

7. Technical writing, typesetting of scientific papers

8. Citations, list of references, acknowledgement

9. Style: energizing writing, fluidity

10. Evaluation of research, ranking of journals and institutions

11. Paper submission, review process, posting of preprints and postprint

12. Academic integrity

13. Final test

Osnova cvičení:

1. Overview of some of the typical mistakes non-native authors tend to make in English

2. Sentence structure & word order, use of tenses in the different parts of a paper

3. Reporting verbs, capitalization

4. Use of articles

5. Connectors and linking expressions, punctuation

6. Verbs (modality, passive versus active voice, etc.)

7. Prepositions

8. Concision, clarity, avoiding lack of formality, redundancy and ambiguity

9. Frequently confused terms and other tricky issue

10. Web of Science and Scopus

11. Feedback on homework assignment

12. Navigating scientific resources & Staying organized

13. Discussion and feedback

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní texty vytvořené vyučujícími

Strunk, W. and E. B. White. The Elements of Style. London: Macmillian, 1999.

Turabian, K. and W. A. Booth. Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. 8th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2013.

Alley, M. The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid. New York, NY: Springer, 2007.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=202
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6016306.html