Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pružnost a pevnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132PRPE Z,ZK 6 3P+2C česky
Korekvizita:
Matematika 2 (101MA02)
Stavební mechanika 2 (132SM02)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Matematika 2 (101MA02)
Stavební mechanika 2 (132SM02)
Garant předmětu:
Petr Kabele
Přednášející:
Milan Jirásek, Petr Kabele, Lenka Melzerová, Michal Šejnoha
Cvičící:
Martin Doškář, Martin Horák, Dagmar Jandeková, Milan Jirásek, Petr Kabele, Tomáš Koudelka, Martin Lebeda, Lenka Melzerová, Eva Novotná, Pavel Padevět, Tomáš Plachý, Karel Pohl, Zdeněk Prošek, Michael Somr, Michal Šejnoha, Michal Šmejkal
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Základy teorie pružnosti: napjatost a přetvoření přímých prutů namáhaných tahem/tlakem, ohybem a volným kroucením, mezní plastická únosnost prutu při ohybu, kritická zatížení a vzpěrné délky přímých tlačených prutů. Základní předpoklady, veličiny a rovnice pro popis napjatosti a přetvoření v 3D kontinuu, deskách a stěnách.

Požadavky:

101MA2, 132SM2

Osnova přednášek:

1. Předpoklady teorie pružnosti. Geometrické, statické a materiálové rovnice. Základní typy namáhání prutů. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem.

2. Ohyb prutu 1. Prostý ohyb v rovině. Rozdělení napětí na průřezu. Ohybový moment jako výslednice normálového napětí. Vztah mezi ohybovým momentem a křivostí.

3. Ohyb prutu 2. Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu. Rozdělení přetvoření na průřezu. Geometrické a statické rovnice. Normálové napětí v průřezu při šikmém ohybu a kombinaci normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

4. Ohyb prutu 3. Diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky. Výpočet průhybů a vnitřních sil řešením této rovnice. Vliv teplotních změn a posunů/pootočení podpor.

5. Smykové napětí při ohybu.

6. Test I.

7. Smykové přetvoření. Volné kroucení masivních prutů a tenkostěnných prutů s průřezem otevřeným a uzavřeným.

8. Pružnoplastická analýza. Nepružné chování materiálů. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů. Mezní plastická analýza nosníku.

9. Stabilita tlačeného prutu. Rovnováha a stabilita. Výpočet kritického břemene tlačeného prutu. Vlastní tvary vybočení. Vzpěrná délka. Kritické napětí, štíhlostní poměr.

10. Desky. Základní předpoklady, proměnné a rovnice.

11. Test II.

12. Stěna, rovinná napjatost, transformace napětí, hlavní napětí, maximální smykové napětí. Trojrozměrná tělesa, základní veličiny a řídící rovnice pro popis napjatosti a přetvoření ve 3D.

13. Shrnutí učiva, opakování a dotazy.

Osnova cvičení:

1. Opakování: typy namáhání a vnitřní síly prutu. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem.

2. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem: výpočet posunutí, deformace a napětí.

3. Jednoduchý ohyb.

4. Šikmý ohyb.

5. Kombinace normálové síly a ohybových momentů.

6.Jádro průřezu. Ohybová čára nosníku.

7. Ohybová čára nosníku.

8. Smykové napětí při ohybu.

9. Volné kroucení.

10. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

11. Mezní plastická analýza nosníku.

12. Stabilita – základní Eulerovy případy.

13. Opakování. Rezerva.

Cíle studia:

Studenti budou umět řešit napjatost a přetvoření přímých prutů namáhaných tahem nebo tlakem, ohybem a volným kroucením, určovat mezní plastickou únosnost prutu při ohybu a určovat kritická zatížení a vzpěrné délky přímých tlačených prutů. Seznámí se se základními předpoklady, veličinami a rovnicemi pro popis napjatosti a přetvoření v 3D kontinuu, deskách a stěnách.

Studijní materiály:

Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online:

https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner

https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Jíra A. a kol.: Sbírka příkladů pružnosti a pevnosti, FSv ČVUT, 2021 (online)

Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 10. Vyd. ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02742-2.

Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 20. Vydavatelství ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02709-0.

Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02743-0.

Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost 20. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2004. ISBN: 80-01-03082-2.

Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-215

11:00–13:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
Út
místnost TH:B-280

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:C-202

08:00–10:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
St
Čt
místnost TH:B-976

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-976

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-976

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-978

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-979

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-978

10:00–11:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-978

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-979

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-978

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-976

10:00–11:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-979

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-471

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-471

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-378

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-378

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378

místnost TH:B-979

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-979

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-979

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-202

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
St
místnost TH:B-379

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-379

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-979

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
Čt
místnost TH:B-379

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379

místnost TH:B-379

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B379
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24300805.html