Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pružnost a pevnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132PRPE Z,ZK 6 3P+2C česky
Korekvizita:
Matematika 2 (101MA02)
Stavební mechanika 2 (132SM02)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Matematika 2 (101MA02)
Stavební mechanika 2 (132SM02)
Přednášející:
Petr Kabele, Milan Jirásek, Lenka Melzerová, Michal Šejnoha
Cvičící:
Petr Kabele, Martin Doškář, Martin Horák, Dagmar Jandeková, Milan Jirásek, Tomáš Koudelka, Martin Lebeda, Lenka Melzerová, Eva Novotná, Pavel Padevět, Tomáš Plachý, Karel Pohl, Michael Somr, Michal Šejnoha, Michal Šmejkal
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

1. Předpoklady teorie pružnosti. Trojrozměrné těleso: Přemístění, deformace, napětí. Geometrické, statické a materiálové rovnice.

2. Základní typy namáhání prutů. Prut namáhaný tahem a tlakem.

3. Jednoduchý ohyb. Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu. Rozdělení deformace a napětí na průřezu. Ohybový moment jako výslednice normálového napětí. Vztah mezi ohybovým momentem a křivostí. Pružný průřezový modul. Vliv teploty na ohyb.

4. Normálové napětí v průřezu při šikmém ohybu a kombinaci normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

5. Diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky. Výpočet průhybů řešením této rovnice. Vliv teplotních změn a posunů/pootočení podpor.

6. Test I.

7. Smykové napětí při ohybu.

8. Volné kroucení masivních prutů a tenkostěnných prutů s průřezem otevřeným a uzavřeným.

9. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

10. Stabilita tlačeného prutu.

11. Test II. Ohyb desek - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

12. Stěny a rovinná napjatost - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

13. Opakování, rezerva.

Požadavky:

101MA2, 132SM2

Osnova přednášek:

1. Předpoklady teorie pružnosti. Trojrozměrné těleso: Přemístění, deformace, napětí. Geometrické, statické a materiálové rovnice.

2. Základní typy namáhání prutů. Prut namáhaný tahem a tlakem.

3. Jednoduchý ohyb. Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu. Rozdělení deformace a napětí na průřezu. Ohybový moment jako výslednice normálového napětí. Vztah mezi ohybovým momentem a křivostí. Pružný průřezový modul. Vliv teploty na ohyb.

4. Normálové napětí v průřezu při šikmém ohybu a kombinaci normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

5. Diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky. Výpočet průhybů řešením této rovnice. Vliv teplotních změn a posunů/pootočení podpor.

6. Test I.

7. Smykové napětí při ohybu.

8. Volné kroucení masivních prutů a tenkostěnných prutů s průřezem otevřeným a uzavřeným.

9. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

10. Stabilita tlačeného prutu.

11. Test II. Ohyb desek - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

12. Stěny a rovinná napjatost - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

13. Opakování, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Opakování: typy namáhání a vnitřní síly prutu. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem.

2. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem: výpočet posunutí, deformace a napětí.

3. Jednoduchý ohyb.

4. Šikmý ohyb.

5. Kombinace normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

6., 7. Ohybová čára nosníku.

8. Smykové napětí při ohybu.

9. Volné kroucení.

10. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

11. Mezní plastická analýza nosníku.

12. Stabilita - základní Eulerovy případy.

13. Opakování. Rezerva.

Cíle studia:

Student bude umět řešit napjatost a přetvoření přímých prutů namáhaných ohybem a volným kroucením, určovat mezní plastickou únosnost prutu při ohybu a určovat kritická zatížení a vzpěrné délky přímých tlačených prutů. Seznámí se se základními předpoklady, veličinami a rovnicemi pro popis napjatosti a přetvoření v 3D kontinuu, deskách a stěnách.

Studijní materiály:

!Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 10. Vyd. ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02742-2.

?Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 20. Vydavatelství ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02709-0.

?Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02743-0.

?Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost 20. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2004. ISBN: 80-01-03082-2.

?Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

:Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online. https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

:http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/ http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-215

11:00–13:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
Út
místnost TH:B-280

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
místnost TH:C-202

08:00–10:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
St
Čt
místnost TH:B-976

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-976

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-976

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-978

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-979

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-978

10:00–11:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-978

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-979

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-978

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-976

10:00–11:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-979

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-471

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-471

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-378

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B378
místnost TH:B-378

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B378

místnost TH:B-979

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-979

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-979

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-202

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
St
místnost TH:B-379

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Čt
místnost TH:B-379

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379

místnost TH:B-379

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24300805.html