Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra jaderných reaktorů

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AEZ Alternativní energetické zdroje
 
Z 3 1t Předmět není vypsán
17APIZ2 Aplikace ionizujícího záření 2
 
česky Z,ZK 3 2P+1L Předmět není vypsán
17ALE Atomová legislativa
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17ALEB Atomová legislativa
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ALEP Atomová legislativa v praxi
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
817BPJI1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
17BPJI1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
17BPJZ1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
17BPJR1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
817BPJI2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
17BPJI2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
17BPJZ2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17BPJR2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
D17BPVZ Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17XBVR Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17XSSS Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17ZBZJZ Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů pro zahraniční studenty
 
anglicky Z 6 6 Z 6 6 Předmět není vypsán
17BRS1 Bezpečnostní a řídící systémy 1
 
Z 2 2 Předmět není vypsán
17BRS2 Bezpečnostní a řídící systémy 2
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17BAL Bezpečnostní analýzy
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17BAJZ Bezpečnostní analýzy jaderných zařízení
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
D17BHPK Bezpečnostní hodnocení palivových konfigurací
 
Předmět není vypsán
D17BPJZ Bezpečnostní problémy provozu jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17BES Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17BPROV Bezpečný provoz jaderných zařízení
 
česky Předmět není vypsán
17CSI Cvičení na simulátoru
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
17XDIZ Detekce ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
17DEZ Detekce záření
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17DEZA Detekce záření
 
česky KZ 3 2P+1L Předmět není vypsán
17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice
 
česky Předmět není vypsán
17DPJE1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17DPJR1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17DPJE2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
17DPJR2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
17DYR Dynamika reaktorů
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17EHJE Ekonomické hodnocení JE
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17EK Ekonomika jaderných zařízení
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17ELZ Elektrická zařízení jaderných elektráren
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17ENER Energetika
 
ZK 2 2P Předmět není vypsán
17EEZ Energetika a energetické zdroje
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17EXE Exkurze
 
česky Z 2 1XT Předmět není vypsán
17EXK Exkurze
 
Z 1 1t Předmět není vypsán
17EXZ Exkurze v zahraničí
 
česky Předmět není vypsán
17ENF Experimentální neutronová fyzik
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
17ENEF Experimentální neutronová fyzika
 
česky KZ 3 1P+2L Předmět není vypsán
17EXNF Experimentální neutronová fyzika
 
KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
17ERF Experimentální reaktorová fyzika
 
česky KZ 4 4 Předmět není vypsán
17EXRF Experimentální reaktorová fyzika
 
KZ 3 4 Předmět není vypsán
17ZERFA Experimentální reaktorová fyzika A
 
Z 3 3 Z 3 3 Předmět není vypsán
17ZERFB Experimentální reaktorová fyzika B
 
Z 2 2 Z 2 2 Předmět není vypsán
17CZVEXRF Experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
anglicky ZK 19 6+14 Předmět není vypsán
17CZVEXRF2 Experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
ZK 15 6+10 Předmět není vypsán
17XFOJZ Fyzická ochrana jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17FARE Fyzika jaderných reaktorů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17FAR Fyzika jaderných reaktorů
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
17SPEK Gama spektroskopie
 
česky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
17IRP Individuální výzkumný projekt
 
anglicky ZK 6 6+0 ZK 6 6+0 Předmět není vypsán
17IMF Informatika pro moderní fyziky
 
česky KZ 3 0+3 Předmět není vypsán
17XIB Informační bezpečnost
 
Předmět není vypsán
17IJR Instrumentace jaderných reaktorů
 
česky Předmět není vypsán
17JABE Jaderná bezpečnost
 
česky ZK 5 4P Předmět není vypsán
17JBEZ Jaderná bezpečnost
 
ZK 4 4 Předmět není vypsán
17XBEZP Jaderná bezpečnost jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
817JARE Jaderné reaktory
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17JARE Jaderné reaktory
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17JPC Jaderný palivový cyklus
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17XJAM Jadrové analytické metódy
 
Předmět není vypsán
17KID Kinetika a dynamika reaktorů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17XKOJZ Konstrukce a provoz jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17KOJE Konstrukce a zařízení jaderných elektráren
 
česky ZK 3 3P Předmět není vypsán
17KOJX Konstrukce a zařízení jaderných elektráren
 
česky Předmět není vypsán
17KE Kritický experiment
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17KEX Kritický experiment
 
česky KZ 4 1P+3L Předmět není vypsán
17XKRY Kryptologie
 
Předmět není vypsán
17LAC2 Laboratorní cvičení 2
 
česky KZ 4 4L Předmět není vypsán
17LAPE Laboratorní praxe pro energetiky
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
17XMMC Metody Monte Carlo v pokročilé reaktorové fyzice
 
Předmět není vypsán
D17MCRF Metody Monte-Carlo v pokročilé reaktorové fyzice
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17CZVSFT Moderní postupy v bezpečnostních analýzách jaderných zařízení pomocí Monte-carlo metody
 
ZK 15 5+10 Předmět není vypsán
17NAA Neutronová aktivační analýza
 
česky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
17NFYZ Neutronová fyzika
 
česky Předmět není vypsán
17NJZ Nové jaderné zdroje
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
17NRE Návrh a řízení experimentu
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17XNLP Návrh logických polí
 
Předmět není vypsán
17OPK Operátorský kurz na reaktoru VR-1
 
Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
D17PVZP Palivové vsádky se zdokonaleným palivem
 
Předmět není vypsán
17PALC Palivový cyklus jaderných reaktorů
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PALX Palivový cyklus jaderných reaktorů
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PCJZ Palivový cyklus jaderných zařízení
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PENF Pokročilá experimentální neutronová fyzika
 
česky KZ 4 1P+3L Předmět není vypsán
17XEXP Pokročilá experimentální reaktorová fyzika
 
Předmět není vypsán
17PERF Pokročilá experimentální reaktorová fyzika
 
česky KZ 4 1P+3L Předmět není vypsán
17CZVEXRF3 Pokročilá experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
anglicky Předmět není vypsán
D17PRF Pokročilá reaktorová fyzika
 
Předmět není vypsán
17XVAR Pokročilá výpočetní analýza jaderných reaktorů
 
Předmět není vypsán
D17PJR Pokročilé jaderné reaktory
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17PPSR Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů
 
česky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
D17PKST Pokročilý kurz sdílení tepla
 
Předmět není vypsán
17XPST Pokročilý kurz sdílení tepla
 
Předmět není vypsán
D17PRZE Porovnání různých zdrojů energií
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
17MORF1 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 1
 
KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
D17MORF1 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 1
 
ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17MORF2 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
D17MORF2 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 2
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17XPOR Počítačové systémy ochran a regulace
 
Předmět není vypsán
17PRE Počítačové řízení experimentů
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17BPRAX Praxe
 
česky Předmět není vypsán
17PRAX Praxe
 
Z 4 2t Předmět není vypsán
17PEX Praxe (exkurze) v zahraničí
 
Z 3 2 týd Předmět není vypsán
17PEXZ Praxe (exkurze) v zahraničí
 
Z 2 2t Předmět není vypsán
17PAJE Praxe na jaderné elektrárně
 
česky Z 2 1XT Předmět není vypsán
17PLP Programovatelná logická pole
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17PRF Provozní reaktorová fyzika
 
Z,ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů
 
česky KZ 4 2+1 Předmět není vypsán
17TEXT Psaní a prezentace odborného textu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17DPRAX Předdiplomní praxe
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
17DSEM Předdiplomní seminář
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17PRJT Přístroje jaderné techniky
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17PTE Přístrojová technika
 
KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
17PTA Přístrojová technika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17RAO Radioaktivní odpady
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17RFYZ Reaktorová fyzika
 
česky Předmět není vypsán
17REPR Reaktorové praktikum
 
česky KZ 5 2+2 Předmět není vypsán
17RNG Reaktory nových generací
 
česky ZK 3 3 Předmět není vypsán
17RPJE Rešeršní práce
 
Předmět není vypsán
17RPJR1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
17RPJE1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
17RPJR2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
17RPJE2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
17STJE Sdílení tepla v jaderných elektrárnách
 
česky Předmět není vypsán
17SEMI Seminář
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17SIPS Simulace provozních stavů JE
 
KZ 3 0+3 Předmět není vypsán
17SPJE Spolehlivost jaderných elektráren
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
D17SJZ Spolehlivost jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17SMRF Stochastické metody v reaktorové fyzice
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
17SAZ Stroje a zařízení jaderných elektráren
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17SZJE Stroje a zařízení jaderných elektráren
 
Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
17TEK Technické kreslení
 
česky KZ 3 1+2 Předmět není vypsán
17TCJ1 Technologické celky jaderných elektráren 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17TCJ2 Technologické celky jaderných elektráren 2
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
17TEMT Termodynamika a mechanika tekutin jaderných elektráren
 
česky Předmět není vypsán
17THAR Termohydraulický návrh jaderných reaktorů
 
česky ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17THN1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17THN2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17THN3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
 
Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17THNJ4 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4
 
česky Z,ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
17THYR Termohydraulika jaderných reaktorů
 
česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
17TNAP Termomechanický návrh jaderného paliva
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17TMP Termomechanika jaderného paliva
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17TERP Termomechanika jaderného paliva
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17TERR Termomechanika reaktorů
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17TER Termomechanika reaktorů
 
Předmět není vypsán
17TYPR Týmový projekt
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17HAV Těžké havárie jaderných zařízení
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17XPWR Vybrané aspekty provozu tlakovodních reaktorů
 
Předmět není vypsán
17XRJZ Vybrané aspekty rozvoje nových jaderných zdrojů
 
Předmět není vypsán
17VPL Vybrané partie z legislativy
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
D17VPRF Vybrané partie z reaktorové fyziky
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17VYPE Vybrané přednášky z energetiky
 
Z 2 3+0 Předmět není vypsán
17VPO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17VRAO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady
 
česky ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
17VYRR Využívání výzkumných reaktoru pro výzkum a průmysl
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17VYRE Výzkumné jaderné reaktory
 
česky ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17VYR Výzkumné reaktory
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17VUV1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0P+6C Předmět není vypsán
17VUJR1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 0+6 Předmět není vypsán
17VYJR1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 12 12 Předmět není vypsán
17VUJE1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 6 Předmět není vypsán
17VUV2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0P+8C Předmět není vypsán
17VUJR2 Výzkumný úkol 2
 
KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
17VUJE2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
17VYJR2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 12 12 Předmět není vypsán
17CZVINT2 Zabezpečení a zárukový proces na školním reaktoru VR-1
 
česky ZK 15 135 ZK 15 135 Předmět není vypsán
17CZVINT Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních
 
ZK 30 5+10 Předmět není vypsán
17ZAJE Zařízení jaderných elektráren
 
česky ZK 3 3P Předmět není vypsán
17ZEH Základy ekonomického hodnocení
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17ZEL Základy elektroniky
 
KZ 3 2+2 Předmět není vypsán
17EZE Základy energetiky a zdroje energie
 
česky Z,ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
17ZAF Základy fyziky jaderných reaktorů
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
17ZAFP Základy fyziky jaderných reaktorů
 
anglicky ZK 3 2+0 ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
17ZAF1 Základy fyziky jaderných reaktorů 1
 
česky KZ 4 3+1 Předmět není vypsán
17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17ZJBE Základy jaderné bezpečnosti
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
17PRAXB Závěrečná praxe
 
česky Z 1 1 tyd Předmět není vypsán
17PRAXD Závěrečná předdiplomní praxe
 
česky Z 1 1 tyd Předmět není vypsán
17BPJZ Úvod do bezpečnosti jaderných zařízení
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17XNSSF Úvod do bezpečnosti, zabezpečení a forenziky
 
Předmět není vypsán
17UEN Úvod do energetiky
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17UING Úvod do inženýrství
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
17UINZ Úvod do inženýrství
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17UPC Úvod do palivového cyklu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PROJ Úvod do projektování jaderných zařízení
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
17URO Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17USPO Úvod do spolehlivosti
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17TEMP Úvod do termomechaniky jaderného paliva
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17CIBS Číslicové bezpečnostní systémy
 
Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17RJE Řízení jaderných elektráren
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14117.html