Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do palivového cyklu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17UPC KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na úvodní seznámení s přední a zadní části palivového cyklu jaderných elektráren. V první části přednášek je věnována pozornost přední části palivového cyklu, zejména základním informacím o zdrojích uranu v přírodě, jeho těžbě, zpracování, konverzí, obohacování a výroby jaderného paliva. V druhé části, věnované zadní části palivového cyklu, je věnována pozornost možnosti využití a likvidace vyhořelého jaderného paliva, zejména jeho skladování a ukládání v kontejnerech. Střední část palivového cyklu je přednášena v předmětu17PSJR.

Požadavky:

17ZAF1

Osnova přednášek:

1. Úvod, 2 přednášky

Definice palivového cyklu (PC), popis PC a jeho uzlů, rozdělení různých typů PC, paliva.

2. Zásoby a těžba uranu v přírodě, 2 přednášky

Zásoby uranu ve světě, těžba uranu, způsoby těžby, těžba uranu v České republice.

3. Zpracování uranové rudy, 2 přednáška

Mechanické a chemické zpracování rudy, separace uranu z výluhů, výroba a složení žlutého koláče, čištění a výroba UF6.

4. Obohacování uranu a výroba paliva, 2 přednášky

Způsoby obohacování uranu, konverze UF6 na UO2, práškový UO2, výroba tablet a fabrikace jaderného paliva.

5. Zadní část palivového cyklu, 3 přednášky

Úvod do zadní část palivového cyklu, otevřený, uzavřený a částečně uzavřený cyklus, možnosti využití a likvidace vyhořelého jaderného paliva (VJP), legislativní požadavky na VJP a na jaderná zařízení obsahující VJP.

3. Skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva, 2 přednášky

Úvod do skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva, požadavky na skladování, suché a mokré skladování, mezisklady, ukládání VJP, trvalá úložiště, transportní a skladovací kontejnery, kontejnery CASTOR pro skladování paliva z JE Dukovany a JE Temelín.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Podrobné znalosti přední a zadní části palivového cyklu jaderných elektráren.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech z oblasti reaktorové fyziky, provozu a bezpečnosti jaderných elektráren.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Stacey, W. M.: Nuclear Reactor Physics, Chapter 5 Nuclear Reactor Dynamics &

Chapter 6 - Fuel Burnup, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007.

2. John R. Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering, 3rd Ed., Prentice Hall, 2001.

3. Sklenka, L.: Provozní reaktorová fyzika, učební texty vysokých škol, Vydavatelství ČVUT, 2000.

4. Štamberg K.: Technologie jaderných paliv I, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994.

Doporučená literatura:

5. Operation and Maintenance of Spent Fuel Storage and Transportation Casks/Containers, IAEA-TECDOC-1532, IAEA, Vienna, 2007.

6. Design of Fuel Handling and Storage Systems in Nuclear Power Plants Safety Guide, IAEA Safety Guide, NS-G-1.4, IAEA, Vienna, 2003.

Studijní pomůcky:

Audiovizuální technika, odborné filmy na DVD

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1906006.html