Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologické celky jaderných elektráren 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TCJ2 ZK 3 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět studenty seznamuje se základními strojními zařízeními jaderných elektráren nezbytnými pro jejich provoz jako jsou: systém kompenzace objemu, čerpadla, parní i plynové turbíny, kondenzátory, regenerační výměníky, potrubí a armatury, parní generátory, výměníky tepla, atd. Seznámení probíhá zejména v rovině popisné, kdy jsou studentům poskytovány informace o konstrukci, použitých materiálech a parametrech skutečných fungujících zařízení. Studenti tak získávají znalosti nezbytné pro orientaci na elektrárně a v jejím provozu a ocenění jednotlivých zařízení.

Požadavky:

THNJ1, THNJ2, THNJ3

Osnova přednášek:

1.Systémy kompenzace objemu primárního okruhu, 1 přednáška

Funkce kompenzátoru objemu v primárním okruhu, základní provozní stavy, typy kompenzátorů objemu a jejich konstrukční řešení, podsystémy kompenzátoru objemu.

2. Čerpadla, 2 přednášky

Rozdělení čerpadel, pracovní principy a hlavní charakteristiky různých typů čerpadel, konstrukční znaky čerpadel, popis nejdůležitějších čerpadel na jaderné elektrárně: hlavní cirkulační čerpadla primárního okruhu, napájecí čerpadla, atd., pomocné systémy čerpadel.

3. Parní turbíny, 2 přednášky

Pracovní princip turbíny, rozdělení turbín, konstrukční popis turbín, základní popis dílčích částí turbín, specifika konstrukce turbín na sytou páru, princip regulace turbín.

4. Plynové turbíny a oběhová dmychadla plynem chlazených reaktorů, 1 přednáška

Princip dmychadel, popis konstrukce dmychadel, základní charakteristiky dmychadel, plynové turbíny a specifika jejich konstrukce oproti parním turbínám.

5. Systémy kondenzace páry a přepouštěcí stanice, 1 přednáška

Kondenzátory parních turbín (popis, konstrukční znaky), chladící okruhy jaderných elektráren (typy chlazení, chladící věže, atd.), přepouštěcí stanice, jejich funkce a popis.

6. Výměníky tepla, 1 přednáška

Rozdělení, konstrukční řešení, základy tepelného a hydraulického výpočtu, systémy regeneračního ohřevu napájecí vody, popis konstrukce regeneračních ohříváků a jejich specifika, napájecí nádrž.

7. Potrubí a armatury v jaderných elektrárnách, 1 přednáška

Normalizace, dělení potrubí, specifická potrubí na jaderných elektrárnách, druhy armatur a popis typických armatur na jaderné elektrárně.

8. Parní generátory, 2 přednášky

Zařazení parních generátorů ve schématech JE, parní generátory JE VVER 440 a VVER 1000, vertikální parní generátory, parní generátory v JE s plynem chlazenými reaktory a s rychlými reaktory, srovnání různých typů parních generátorů.

9. Celkové řešení JE, 1 přednáška

Barbotážní věže, kontejnmenty, vzduchotechnická zařízení, dieselgenerátorové stanice, příklady situačních a dispozičních řešení JE, hlavního výrobního bloku a strojovny.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Popis a konstrukce nejdůležitějších strojních zařízení jaderných elektráren.

Schopnosti:

Orientace ve strojních zařízení jaderných elektráren a jejich ocenění.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Hejzlar R.: Stroje a zařízení jaderných elektráren, Díl 1, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2000.

2. Hejzlar R.: Stroje a zařízení jaderných elektráren, Díl 2, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2000.

Doporučená literatura:

3. Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny, SNTL, Praha, 1984.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1906606.html