Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Atomová legislativa

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ALE Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Přednášky popisují legislativu ČR v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon, prováděcí předpisy k tomuto zákonu). Stručně je popsána struktura Atomového zákona a základní definice, poté jsou studenti seznámeni se s legislativou v různých oblastech regulace, jako např. jaderná bezpečnost, radiační ochrana, havarijní připravenost, atd.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Legislativa týkající se využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 3 přednášky

Státní úřad pro jadernou bezpečnost a jeho pravomoc, zákony v gesci SÚJB, přehled prováděcích předpisů k Atomovému zákonu, základní pojmy z Atomového zákona, jeho struktura a obsah.

2. Zabezpečování jakosti, 1 přednáška

Vyhláška o systému jakosti, zavedení a požadavky na systém jakosti v praxi.

3. Radiační ochrana, 3 přednášky

Vyhláška o radiační ochraně, optimalizace ochrany, apod., radiační monitorovací síť a vyhlášky zajišťující její funkci.

4. Legislativa týkající se životního cyklu jaderných zařízení, 1 přednáška

Umísťování a výstavba, uvádění do provozu, provoz, etapy vyřazování z provozu, povolení k jednotlivým činnostem.

5. Jaderná bezpečnost a havarijní připravenost, 2 přednášky

Vyhláška o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti, vyhláška o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení, vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.

6. Fyzická ochrana, 1 přednáška

Vyhláška o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení.

Osnova cvičení:

Bez cvičení.

Cíle studia:

Znalosti:

Přehled legislativních předpisů ČR z oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, základní pojmy používané v dané legislativě, základní legislativní požadavky.

Schopnosti:

Orientace v legislativních předpisech pro oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů

2. nová legislativa z roku 2016/2017

Doporučená literatura:

1. Prováděcí předpisy k Atomovému zákonu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1918206.html