Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy energetiky a zdroje energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17EZE Z,ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět dává studentům základní informace o energetice jako oboru hospodářství, o jeho šíři, jednotlivých významných částech i zákonitostech kterými se energetika řídí. Výklad v úvodu postupuje logicky od definice pojmu energetika ke potřebě energie a ke zdrojům energie na zemi, těžbě paliv a vlivu těžby na životní prostředí až k přeměně energie z paliv na ušlechtilejší druhy energií. Předmět popisuje elektrárny, ovšem pouze jako zařízení sloužící k transformaci energie především z pohledu jejich charakteristik pro zapojení do energetických sítí, vlivu na životní prostředí, ekonomiku apod. Součástí výkladu je rovněž charakteristika sítí pro transport energií a jejich struktury a řízení, popis energetických sítí v Evropě i České republice. Závěr předmětu je věnován energetice České republiky a státní energetické koncepci.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Pojem „energetika“, její rozdělení a spotřeba energie, 1 přednáška

vymezení oboru energetika, historie a spotřeba energie na Zemi, zdroje energie.

2. Zdroje a těžba paliv na Zemi, 2 přednášky

Zásoby energetických surovin (pevná, kapalná a plynná fosilní paliva, jaderná paliva), jejich naleziště a těžba, toky surovin ve světě, vlivy těžby na životní prostředí, prognózy.

3. Spotřeba energie na Zemi, elektrická energie, 2 přednášky

Spotřeba primární energie podle regionů a paliv, spotřeba energie na osobu, nerovnoměrnost spotřeby, spotřeba v historii a prognózy, vliv spotřeby na život, spotřeba energie v hospodářství, výroba a spotřeba el. energie, denní diagram zatížení, akumulace el. energie.

4. Jaderná energetika a základní charakteristiky jaderných elektráren, 1 přednáška

Jaderná energetika ve světě, počty provozovaných reaktorů v různých zemích, prognózy, typy reaktorů a jejich zastoupení, charakteristiky jednotlivých typů jaderných elektráren.

5. Elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie, 1 přednáška

Vodní elektrárny, větrné elektrárny, solární energie: typy, účinnosti, základní charakteristiky, atd.

6. Elektrárny na fosilní paliva a biomasu, 2 přednášky

Základní popis elektrárny na fosilní paliva, druhy kotlů, jednotlivá zařízení elektrárny, charakteristiky elektráren, vliv na životní prostředí - plynné emise, tuhé zbytky, kotle na kapalná a plynná paliva, spalovací turbíny a motory v energetice, kotle na biomasu.

7. Energetické sítě, vodíková energetika, 1 přednáška

Elektrizační soustava: přenosová soustava, součástí sítí, soustavy v Evropě a jejich propojení, obchod s elektrickou energií v Evropě, soustava v České republice, charakteristika vodíkové energetiky.

8. Energetika v ČR a státní energetická koncepce, 2 přednášky

Spotřeba energie v České republice, paliva a jejich zastoupení, obnovitelné zdroje energie, významné elektrárny v České republice, výhled do budoucna - státní energetická koncepce.

9. Referáty studentů, 1 přednáška

Referátů studentů připravené na zadaná témata.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Základní znalosti o energetice, energetických zdrojích a surovinách, přeměnách energií a účinnostech těchto přeměn a vlivu na životní prostředí, znalosti základního popisu elektráren a jejich charakteristik, popis energetiky v České republice a Státní energetická koncepce.

Schopnosti:

Orientace v problematice, schopnost logického uvažování v oblasti energetiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. BP: BP Statistical Review of World Energy, London, 2009.

2. Augusta P. a kol.: Velká kniha o energii, L.A. Consulting Agency, Praha, 2001, ISBN: 80-238-6578-1.

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu: Energetická vize ČR, Nakladatelství Arch, Praha 2005, ISBN: 80-86165-98-1.

Doporučená literatura:

4. Ministerstvo průmyslu a obchodu: Aktualizace Státní energetické koncepce, Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, dle zákona č. 244/1992 Sb., studie,5030-000-2/2-BX-01, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha, 2003.

5. Webové stránky Energetického regulačního úřadu: http://www.eru.cz/.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1182106.html