Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Cvičení na simulátoru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17CSI Z 3 0+3 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět dává studentům představu o hlavních provozních charakteristikách jaderných elektráren s různými typy reaktorů, o vazbách mezi jednotlivými komponentami jaderných elektráren a o principu jejich řízení. V rámci teorie je vždy stručně popsána simulovaná elektrárna i její simulátor. Hlavní těžiště práce je poté věnováno procvičení různých úloh na simulátorech. Výuka probíhá se simulátory elektrárenských bloků s reaktory: VVER-440, ABWR a CANDU 6. Při cvičení jsou vždy rozebírány základní fyzikální parametry systému a zdůvodňovány jejich změny a vazby mezi nimi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod k simulátorům, 1 přednáška

Definice a rozdělení simulátorů, význam simulátorů

2. Simulátor systému VVER-440, 1 přednáška, 4 cvičení

Systém VVER-440 (JE Dukovany) a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů, řešení vybraných havarijních situací, apod.

3. Simulátor systému ABWR, 1 přednáška, 2 cvičení

Systému ABWR a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů.

4. Simulátor systému CANDU 6, 1 přednáška, 2 cvičení

Systému CANDU 6 a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů.

6. Srovnání a celkové zhodnocení, 1 cvičení

Celkové srovnání procvičovaných systémů a jejich základních parametrů, způsobů regulace a dynamického chování.

Osnova cvičení:

1. Úvod k simulátorům, 1 přednáška

Definice a rozdělení simulátorů, význam simulátorů, jednoduchý simulátor reaktoru na TU v Delftu.

2. Simulátor systému VVER-440, 1 přednáška, 4 cvičení

Systém VVER-440 (JE Dukovany) a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů, řešení vybraných havarijních situací, apod.

3. Simulátor systému ABWR, 1 přednáška, 2 cvičení

Systému ABWR a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů.

4. Simulátor systému CANDU 6, 1 přednáška, 2 cvičení

Systému CANDU 6 a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů.

6. Srovnání a celkové zhodnocení, 1 cvičení

Celkové srovnání procvičovaných systémů a jejich základních parametrů, způsobů regulace a dynamického chování.

Cíle studia:

Znalosti:

znalosti simulovaných zařízení, základní provozní stavy a parametry simulovaných systémů, způsoby řízení jaderných elektráren, vazby mezi komponentami elektráren, dynamika systémů.

Schopnosti:

Posuzovat dynamické chování jaderné elektrárny jako celku, orientace v zařízení jaderné elektrárny a jejich funkce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Gieci A., Macko J.: Návody ke cvičením na SPVS+EDU, Provozní stavy, VÚJE, Trnava, 2007.

2. Gieci A., Macko J.: Vedení výcviku na SPVS+ETE, Odborná studie, VÚJE, Trnava, 2004.

3. IAEA: Boiling water reactor simulator, Workshop materiál, IAEA, Vienna, 2003, IAEA-TCS-23.

4. Bereznai G.: Introduction to CANDU systems and operation, University of Ontario, Ontario 2003.

Doporučená literatura:

1. Gieci A., Macko J.: SPVS+EDU/ETE, Príručka používateľa verzi po upgrade 2008, VÚJE, Trnava, 2008.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna KJR, simulátor SPVS+EDU, simulátor SPVS+ETE, simulátor ABWR, simulátor CANDU 6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1906306.html