Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Operátorský kurz pro bakaláře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17OPKB Z,ZK 4 4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na výzkumné a experimentální reaktory, jejich typická experimentální vybavení, paliva pro výzkumné reaktory, systémy kontroly a řízení jaderných reaktorů, provoz výzkumných reaktorů. Hlavní část je věnována reaktoru

VR-1 a jeho provozu a bezpečnosti výzkumných jaderných reaktorů.

Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními na reaktoru VR-1, které zahrnují praktické seznámení s reaktorem VR-1, seznámení se s obsluhou technologických systémů reaktoru VR-1, uvádění do provozu a provoz reaktoru VR-1, nácvik ovládání reaktoru VR-1.

Požadavky:

17ZAF1, 17PSJR, 17DEZ

Osnova přednášek:

1. Výzkumné a experimentální reaktory, 1 přednáška,

Výzkumné a experimentální reaktory. Příklady experimentálního vybavení výzkumných reaktorů. Úvod do problematiky paliv pro výzkumné reaktory. Systémy ochran a řízení výzkumných reaktorů. Dozimetrie a radiační monitorovací systémy výzkumných reaktorů.

2. Školní reaktor VR-1 - popis a konstrukce, 2 přednášky

Reaktor VR-1: popis reaktoru, všech jeho konstrukčních částí a zařízení důležitých pro provoz reaktoru. Experimentální vybavení reaktoru - praktické ukázky konstrukce a využití experimentálního vybavení reaktoru VR-1

3. Školní reaktor VR-1 - provoz a jeho organizace, 3 přednášky

Bezpečnostní a provozní dokumentace reaktoru VR-1: bezpečnostní zpráva, limity a podmínky, vnitřní havarijní plán, provozní předpisy. Organizace provozu reaktoru: pravidla směnového provozu, příprava provozního personálu, zabezpečování jakosti při provozu reaktoru, provozní kontroly. Bezpečný provoz reaktoru VR-1: základní principy zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti reaktoru.

4. Bezpečnost výzkumných jaderných zařízení, 2 přednášky

Právní úprava v České republice, zásady jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderných zařízení a jejich provozu

Zásady zabezpečování jakosti jaderných zařízení, zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení, zajištění radiační ochrany na jaderných zařízeních.

Osnova cvičení:

1. Reaktor VR-1

Rozsah: 1 cvičení

Téma cvičení: Praktické seznámení s reaktorem VR-1, reaktorové nádoby, palivo

IRT-4M, regulační tyče, neutronový zdroj, ovládací zařízení reaktoru, vodní hospodářství, dozimetrické systémy, systém fyzické ochrany, pomocné systémy reaktoru

2. Obsluha technologických systémů reaktoru a manipulace na reaktoru VR-1

Rozsah: 1 cvičení

Téma cvičení: Obsluha technologických systémů reaktoru (vodní hospodářství, rozvod vzduchu, elektrosoučásti), manipulátory používané na reaktoru, manipulace s palivem, manipulace s regulační tyčí, manipulace s experimentálním vybavením reaktoru.

3. Uvádění do provozu reaktoru VR-1

Rozsah: 1 cvičení

Téma cvičení: Seznámení se s uživatelským rozhraním ovládacího zařízení reaktoru, varovnými a ochrannými signály reaktoru, příkazy a hlášení ovládacího zařízení reaktoru, režimy provozu reaktoru, nastavení reaktoru před spouštěním a spouštění reaktoru.

4. Provoz reaktoru VR-1

Rozsah: 1 cvičení

Téma cvičení: Uvedení reaktoru do provozu, provoz ručně a automaticky, zvyšování a snižování výkonu, odstavení reaktoru, prověrky a kontroly ovládacího zařízení.

Cíle studia:

Znalosti:

znalost problematiky provozu výzkumných zařízení a jaderné bezpečnosti výzkumných zařízení, znalost technologie reaktoru VR-1, znalost provozní dokumentace reaktoru VR-1 a organizace jeho provozu.

Schopnosti:

schopnost aplikace principů bezpečného provozování jaderného zařízení na příkladu reaktoru VR-1, schopnost uvádění reaktoru do provozu a jeho provozu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení - Sešit č. 3 Výzkumné a experimentální reaktory, SÚJB, Praha 2004

2. Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení - Sešit č. 4 Technické popisy českých výzkumných reaktorů, SÚJB, Praha 2004

3. Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení - Sešit č. 5 Bezpečnost a provoz výzkumných reaktorů, SÚJB, Praha 2004

4. Požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výzkumná jaderná zařízení pro zajištění jaderné bezpečnosti radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, bezpečnostní návod, SÚJB Praha, 2004

Doporučená literatura:

1. Bezpečnostní zpráva školního reaktoru VR-1, ČVUT - FJFI, Praha 2007

Matějka, K., et al.: Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, skripta ČVUT, ČVUT, Praha 2005.

Studijní pomůcky:

školní reaktor VR-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1906506.html