Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Alternativní energetické zdroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17AEZ Z 3 1t
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět umožní získání přehledu a základních informací o možných zdrojích a způsobech výroby energie. Pozornost bude věnována principům přeměn energie, energetickým technologiím a systémům. Studenti budou schopni posoudit vlastnosti energetických zdrojů: klasické tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, paroplynové cykly, geotermální, vodní a větrnou energii, biomasu, tepelná čerpadla, solární energii, palivové články a energii moře. Předmět bude doplněn řadou měření v průběhu týdenní blokové výuky, která se bude věnovat výše uvedené tématice.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Úvod, zdroje energie a možnosti jejich využití, přehled a vývojové trendy.

2. Klasické tepelné elektrárny a teplárny obecné principy, spalování, kotle.

3. Klasické tepelné elektrárny a teplárny parní turbíny, paroplynový cyklus.

4. Energie geotermální a energie moře.

5. Energie vody principy, základní výpočty, typy turbín, malé vodní elektrárny.

6. Energie větru teoretické základy, typy větrných motorů, větrné elektrárny.

7. Energie biomasy způsoby využití, bioplyn, spalování, pyrolýza.

8. Tepelná čerpadla princip, zdroje tepla.

9. Energie slunce teoretické základy, solární tepelná technika, kolektory.

10. Energie slunce fotovoltaická zařízení.

11. Palivové články princip, paliva, historie vývoje, technologie.

12. Palivové články technologie membrán, praktické aplikace.

13. Exkurze.

Osnova cvičení:

1. Měření účinnosti fotovoltaického systému.

2. Meření účinnosti tepelných kolektorů (konvenčních, vakuových).

3. Měření topného faktoru tepelného čerpadla.

4. Měření parametrů na školní větrné elektrárně.

Cíle studia:

Znalosti:

Přehled a základní informace o možných zdrojích a způsobech výroby energie. Principy přeměn energie, energetické technologie a systémy.

Schopnosti:

Posoudit vlastnosti energetických zdrojů: klasické tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, paroplynové cykly, geotermální, vodní a větrnou energii, biomasu, tepelná čerpadla, solární energii, palivové články a energii moře.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Dvořák, L.: Zdroje a přeměny energie, skripta. Strojní fakulta ČVUT Praha, 1992.

Doporučená literatura:

2. Beranovský, Jiří; Truxa, Jan: Alternativní energie pro váš dům. 1. vyd. Brno: EkoWATT, 2003. ISBN 80-86517-59-4.

3. Škorpil, Jan; Mertlová, Jiřina; Willmann, Bedřich: Obnovitelné zdroje a jejich začleňování do energetických systémů: publikace ke grantovému projektu GAČR 102/06/0132. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-733-9.

4. Škorpil, Jan; Kasárník, Milan: Obnovitelné zdroje energie. I., vodní elektrárny. 2., přeprac. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-675-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11285405.html