Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do projektování jaderných zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PROJ Z 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Metodologie práce inženýra, význam a organizace technické dokumentace na jaderné elektrárně, archiv, přípravná a projektová dokumentace, jednotlivé fáze projektu jaderné elektrárny: úvodní projekt, prováděcí projekt, provozní soubory, havarijní plán, operativní dokumentace, provozní záznamy, řízení jakosti, úvod do technického kreslení, čtení výkresů, technické zobrazování, AUTOCAD.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Jaderná elektrárna a její projekt, 1 přednáška

Jaderná elektrárna, její základní technologické uzly a jejich nejdůležitější části a strojní zařízení (základní schéma a popis, nejvýznamnější rozdíly mezi jednotlivými typy elektráren), základní typy inženýrských prací a dokumentace nutné pro návrh a stavbu jaderných elektráren (stavební část, strojní vybavení, atd., výpočtová dokumentace, optimalizace, konstrukční dokumentace, výrobní dokumentace, bezpečností zpráva, atd.).

2. Životní cyklus jaderné elektrárny, 1 přednáška

životní cyklus jaderné elektrárny a popis jeho jednotlivých částí: záměr vybudovat jadernou elektrárnu, umístění jaderné elektrárny, projekt, výroba jednotlivých komponent, výstavba, spouštění, provoz, vyřazování jaderné elektrárny z provozu, požadovaná dokumentace ke všem etapám životního cyklu jaderné elektrárny.

3. Technická dokumentace, 10 přednášek

Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci: druhy dokumentace dle posloupnosti vytváření, průběh jednotlivých etap vytváření, formy zpracování technické dokumentace, dělení dle účelu, výrobní dokumentace (význam pojmu, součásti výrobní dokumentace, druhy dokumentace a jejich význam v praxi), kreslení pomocí počítačů (počítačová grafika, grafická zařízení počítačů, postup kreslení na počítači, výuka základů práce s programem AutoCAD, definice základních parametrů, kreslení základních geometrických obrazců, popisové pole, vrstvy, osy, atd.), normalizace v technické dokumentaci (technická norma, účel normalizace, druhy norem a jejich třídění, atd.), kreslení mechanických součástí (kreslení a kótování závitů, šroubů a matic, lícování a tolerování metrických závitů, hlavy šroubů, uložení šroubů, spojovací čepy, kolíky, klíny, pera, hřídele, ložiska, kola, pružiny, atd.), kreslení schémat (elektrická schémata, energetická schémata).

Osnova cvičení:

Čtení technické dokumentace, kreslení mechanických součástí v ruce, kreslení pomocí počítače, diskuze nad povinnou literaturou.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní znalost popisu jaderné elektrárny a potřebných vývojových prací, podrobné znalosti druhů technické dokumentace, posloupnosti její tvorby a jejího zpracování a ukládání.

Schopnosti:

Ruční i počítačová tvorba technické dokumentace, orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Klepš Zdeněk, Procházka Pavel, Kotlanová Anna, Třeštík Boleslav: Tvorba technické dokumentace, KOPP, České Budějovice, 1995.

2. Třeštík Boleslav, Friš Zdeněk, Pokorný Petr: Tvorba technické dokumentace s využitím CAD systémů, ČVUT, Praha, 1993.

Doporučená literatura:

3. ČSN EN ISO 11 442, Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty, Praha, 2006.

4. ČSN 01 0130 - 01 0139.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, program AutoCAD.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1182206.html