Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bezpečný provoz jaderných zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BPROV KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy filozofie bezpečnosti jaderných zařízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky (2 přednášky): Cíle jaderné bezpečnosti, Hodnocení rizika ve společnosti, Základní principyzajištění jaderné bezpečnosti - princip 3S (Safety, Security, Safeguards), Životní cyklus jaderných zařízení, Úloha nezávislého dozoru, Kultura bezpečnosti

2. Legislativní rámec hodnocení jaderné bezpečnosti (1 přednáška): Role státu, státního dozorného orgánu a provozovatele jaderných zařízení, Legislativa ČR: personální požadavky, požadavky na dokumentaci, licenční proces, … , Organizace dozoru v ČR, IAEA a další mezinárodní organizace

3. Zárukový proces (1 přednáška): Smlouva o Nešíření jaderných zbraní (NPT), Comprehensive Safeguards Agreement (CSA) a dodatkový protokol, Evidence jaderných materiálů na jaderných zařízeních

4. Zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů (1 přednáška): Zabezpečení jaderných zařízení ve všech částech životního cyklu, Principy fyzické ochrany, Vliv počítačové bezpečnosti na jaderná zařízení

5. Připravenost k odezvě na radiační mimořádné události (1 přednáška): definice a klasifikace RMU, Vnitřní a vnější havarijní plán, havarijní řád, řízení odezvy, řídící a zasahující osoby, Ověřování připravenosti k odezvě.

6. Hodnocení jaderné bezpečnosti (2 přednášky): Vývoj bezpečnostní filozofie, Ochrana do hloubky, Bezpečnostní analýzy, Dokumentace jaderného zařízení, Bezpečnostní zpráva, Projektová havárie - vývoj, přístup v ČR a ve světě, Maximální projektová havárie, Těžké havárie spojené s tavením paliva, Prevence havárií - Limity a podmínky

bezpečného provozu, bezpečnostní a provozní limity, Lidský faktor, Plánování provozu

7. Klasifikace událostí na jaderných zařízeních (1 přednáška): Klasifikace dle inženýrsko-fyzikálních hledisek, Hodnocení na základě iniciačních událostí, Mezinárodní stupnice INES – definice stupňů, přídavné faktory

8. Popis a rozbor vybraných jaderných havárií - příklady událostí a jejich hodnocení na základě kritérií INES, informativní přehled bez detailního rozboru událostí (2 přednášky)

9. Bezpečností systémy reaktorů (1 přednáška): Vývojové tendence bezpečnostních systémů, Bezpečnostní systémy stávajících reaktorů - ochrana aktivní zóny při havárii, ochrana životního prostředí, Bezpečnostní systémy III+ gen., Bezpečnostní systémy IV. gen.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] IAEA: IAEA Safety Standards – Safety Assessment for Facilities and Activities, IAEA, Vídeň, 2016, ISBN:978-92-0-109115-4

[2] IAEA: IAEA Safety Standards - Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities, IAEA, Vídeň, 2017, ISBN:978-92-0-103917-0

[3] Heřmanský B.: Bezpečnost jaderných elektráren I., II., III., IV., Učební texty KJR-FJFI-ČVUT, Praha, 2009

Doporučená literatura:

[4] IAEA: Accident Analysis for Nuclear Power Plants, IAEA, Vídeň, 2002, ISBN 92–0–115602–2

[5] Lamarsh J. R.: Introduction to nuclear engineering. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, ©2001. xv, 783 s. ISBN 0-201-82498-1

[6] Cacuci D. G. ed.: Handbook of nuclear engineering, volume 4, Reactors of generations III. and IV. New York: Springer,©2010. lxi, 710 s. ISBN 978-0-387-98130-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6770306.html