Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Návrh a řízení experimentu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17NRE Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Přednáška se zabývá návrhem a provozem systémů pro řízení experimentů, sběr a vyhodnocování experimentálních dat. V úvodu podává informace o rozhraní osobních počítačů pro řízení experimentálních systémů (COM, USB, Firewire, LAN,GPIB), dále o měřících systémech s VME, VXI a LXI rozhraními, diskutuje jejich výhody a nevýhody. Dále se zabývá programováním měřicích systémů - jednoúčelovými programy, vyššími programovacími jazyky a zejména grafickými vývojovými prostředky (Agilent VEE a LabView), sběrem a vyhodnocováním naměřených dat. Na závěr studenti připraví samostatný projekt sběru a vyhodnocení dat.

Požadavky:

17ZEL

Osnova přednášek:

1. Samostatné přístroje, měřicí karty do PC a měřicí systémy se sběrnicemi (VME, VXI, LXI). Příklady měřicích přístrojů, jejich vlastností a možnosti řízení počítačem

2. Rozhraní COM, USB, LAN a Firewire pro komunikaci mezi PC a přístroji, příklady a praktické ukázky

3. Rozhraní GPIB (IEEE488.2), systémy na bázi sběrnic VXI včetně praktických demonstrací

4. Základní software pro řízení měřicích přístrojů, řízení přístrojů pomocí standarních komunikačních programů.

5. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 1, základy vývojového prostředí, programování ve VEE, rozhraní pro vstupy a výstupy

6. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 2, ovládání přístrojů, I/O drivery, práce se soubory

7. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 3, práce s proměnnými, rozšířené funkce pro zpracování experimentálních dat, hierarchická struktura programů

8. Grafické vývojové prostředí LabView 1, základy vývojového prostředí National Instruments Labview, tvorba programů v LabView, rozdíly oproti Agilent VEE

9. Grafické vývojové prostředí LabView 2, ovládání přístrojů, sběr dat a jejich zpracování.

10. Demonstrace systému pro validaci software bezpečnostního a řídicího systému školního reaktoru VR 1 řízeného programovým vybavením na bázi Agilent VEE

11.-13. Práce na samostatném projektu studentů pod vedením vyučujícího

Osnova cvičení:

Studenti si budou průběžně osvojovat práci s měřicími přístroji, vývojovými softwarovými systémy a v závěru předmětu budou vypracovávat samostatný softwarový projekt pro řízení experimentu, sběř a vyhodnocování dat.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti: základní znalosti systémů pro řízení experimentů, snímání elektrických veličin a sběr dat, programování v graficky orientovaných vývojových systémech určených pro řízení experimentů

Schopnosti:

Orientace v dané problematice, schopnost prakticky využít získané znalosti při vlastní experimentální práci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Agilent VEE Pro User?s Guide, Agilent Technologies, 2005.

2. Getting Started with LabVIEW, National Instruments, 2009.

Doporučená literatura:

3. Robert Helsel: Visual Programming with HP VEE, Prentice Hall, 1997.

4. Hewlett Packard/Agilent Instruments Documentation.

Studijní pomůcky:

elektronická laboratoř KJR, graficky orientované vývojové systémy Agilent VEE a LabView

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1906406.html