Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra technologie staveb

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
122ABM Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
122ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
122AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
D22ARI Analýza rizik stavebních procesů česky Předmět je vypsán
122YASP Automatizace stav.-technologického projektování česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
122BIMP BIM při provádění staveb česky Předmět je vypsán
122BPS BOZP při práci ve stavebnictví česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
122BPPS BZOP při provádění staveb česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
122BPRO Bachelor Project anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
122BAPC Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
122BAPL Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
122BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
122YBPP Bezpečnost pracovního prostředí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D22CTE Construction Technology of Implementation of Facilities and Projects for PhD Students anglicky Předmět je vypsán
122DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
122DPST Diplomová práce
 
česky Z 26 16C Předmět není vypsán
122DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
122DSEM Diplomový seminář
 
česky Z 4 5C Předmět není vypsán
122ITSL Informační technologie L česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D22NTE Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126) česky Předmět je vypsán
122ICPS Inženýrské činnosti pro pozemní stavby česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
122ICPP Inženýrské činnosti pro pozemní stavby česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D22JUS Judicial activity for PhD students anglicky Předmět je vypsán
122KVZC Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
122KVAS Kvalita ve stavebnictví česky Z,ZK 7 3P+2C Předmět je vypsán
122YMKS Manažerství kvality ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
122MKST Manažerství kvality ve stavebnictví česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D22MEC Mechanizace staveb česky Předmět je vypsán
122MEST Mechanizace staveb česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D22MRR Modelování a řízení rizik v technologii staveb česky Předmět je vypsán
122ORVY Organizace výstavby česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D22PRO Programování robotů v technologii staveb česky Předmět je vypsán
122PRJL Projekt česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
122PR01 Projekt L01 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
122PR02 Projekt L02 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
122P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
122P04C Projekt 4C česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
122PJ1R Projekt R1 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
122PJ2R Projekt R2 česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
122PSBL Provozování a správa budov česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
122PPVT Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět není vypsán
122PRPV Příprava a řízení projektů, využití výpočetní techniky česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
D22RAB Risk analysis of building processes anglicky Předmět je vypsán
D22ROP Robot programming in the construction technology anglicky Předmět je vypsán
122YRTS Robotická technologie ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D22RTS Robotizace v technologii staveb česky Předmět je vypsán
D22ROC Robotization in construction technology anglicky Předmět je vypsán
122XSZC Soudně znalecká činnost
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D22SZC Soudně znalecká činnost česky Předmět je vypsán
D22SZD Soudně znalecká činnost pro doktorandy česky Předmět je vypsán
122SPTC Speciální technologie česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
122SPTE Speciální technologie česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
122XSSM Stavební stroje a mechanizace
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
122TEPR Stavebně technologické projektování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
122SPR Stavebně technologické projektování česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
122XSTP Stavebně technologické projektování
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
122XSDS Strategie dodavatele stavby
 
česky Z 1 2P Předmět není vypsán
122XSUP Strojové učení a umělá inteligence v prostředí Python česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
122SDP3 Structural Design Project 3 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
122SDP4 Structural Design Project 4 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
D22SCI Sustainability of Critical Infrastructure anglicky Předmět je vypsán
D22TVS Technologické vady staveb česky Předmět je vypsán
122TDOS Technologie dopravních staveb česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
122TDS Technologie dopravních staveb
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
122YTEE Technologie ekologických staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
122YTES Technologie ekologických staveb česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
122YTPP Technologie přípravných procesů česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
122YTP Technologie přípravných procesů česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
122YTRH Technologie rekonstrukce historických objektů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
122TS1A Technologie staveb česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
122TS01 Technologie staveb 01 česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
122TES2 Technologie staveb 02 česky Z,ZK 8 4P+2C Předmět je vypsán
122TS03 Technologie staveb 03 česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
122TSC Technologie staveb C česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
122TSE1 Technologie staveb E
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
122TSEK Technologie staveb E česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
122TS1 Technologie staveb L1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
122TSQ Technologie staveb Q česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
122TSR Technologie staveb R česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
122TSVZ Technologie staveb Z česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
D22TES Technologie staveb pro doktorandy E česky Předmět je vypsán
D22TSH Technologie staveb pro doktorandy I česky Předmět je vypsán
D22TSR Technologie staveb pro doktorandy III česky Předmět je vypsán
D22TSP Technologie stavebních procesů pro doktorandy česky Předmět je vypsán
122YTSD Technologie výroby stavebních dílců česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D22TVO Technologie výstavby objektů a investičních celků pro doktorandy česky Předmět je vypsán
122YTSS Technologie, realizace a provoz spec. staveb česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
122TCD Technology of Construction anglicky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
D22TCP Technology of construction processes for PhD students anglicky Předmět je vypsán
D22UOI Udržitelnost objektů kritické infrastruktury česky Předmět je vypsán
D22VPS Vady a poruchy staveb česky Předmět je vypsán
122XZST Zvláštní stavby a speciální technologie
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
122YZST Zvláštní stavby a technologie česky Předmět není vypsán
122YZS Zvláštní stavby a technologie česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
122ROPM Řízená odborná praxe
 
česky Z 4 8C Předmět není vypsán
122ROP Řízená odborná praxe česky Z 18 15C Předmět je vypsán
122BOZF Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
D22RJS Řízení jakosti a spolehlivosti česky Předmět je vypsán
122RPSB Řízení správy, provozu a údržby budov česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
122RSPU Řízení správy, provozu a údržby budov česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11122.html