Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BOZP při práci ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122BPS Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Váchal
Přednášející:
Pavel Svoboda, Tomáš Váchal
Cvičící:
Ondřej Boroš, Petr Kubeček, Blanka Procházková, Pavel Svoboda, Tomáš Váchal, Zbyněk Zušťák
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Bezpečnost práce na staveništi je klíčovou v podmínkách novodobého stavebnictví a právě ve vztahu našeho začlenění do struktur EU. Studenti jsou v rámci tohoto předmětu seznámeni s aplikací BOZP pro specifický průmysl a to stavebnictví, s povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnanců, s výkonem státních odborných dozorů, s problematikou pracovních úrazů (procesy jejich evidence, šetření a odškodňování), s vytvářením bezpečného pracoviště, kategorizace prací, pracovně-lékařskou péčí, pracovními riziky (povinnosti zaměstnavatele, identifikace a hodnocení rizik, opatření k jejich minimalizaci), s osobními ochrannými pracovními prostředky. Dále jsou seznámeni se základními požadavky na BOZP při provádění stavebních činností, s výkonem koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb, BOZP při používání a provozu stavebních strojů, technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, s riziky spojenými se stavebními činnostmi, s požárními riziky při realizaci staveb, s uplatnění BOZP při projektování staveb a projektování jejích realizace, s dopravou na staveništi, školeními BOZP.

Požadavky:

Odevzdání seminární práce a splnění dostatečné docházky. Úspěšné absolvování zkouškového testu a ústní části zkoušky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do BOZP ve stavebnictví v EU a ČR

2. Právní předpisy, prováděcí vyhlášky a nařízení v oblasti BOZP

3. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, státní odborné dozory, pracovní úrazy

4. Bezpečné pracoviště a potřebné pracovní podmínky

5. Pracovní rizika, povinnosti zaměstnavatele a osobní ochranné pracovní prostředky

6. Základní požadavky na BOZP při provádění stavebních činností

7. BOZP v přípravě a realizaci staveb a minimální požadavky na BOZP ve stavebnictví

8. Plány BOZP a výkon koordinátora BOZP na staveništi v přípravě a realizaci staveb

9. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života

10. Identifikace neshod v BOZP ve stavebnictví

11. BOZP při používání a provozu stavebních strojů a drobné mechanizace

12. BOZP technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, zařízení a doprava na staveništi, školení BOZP na staveništi

13. Identifikování a popis bezpečnostních rizik a opatření k jejich minimalizaci či odstranění

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu

2. Vysvětlení významu bezpečnosti, ovlivňování bezpečnosti v projekční fázi, témata seminárních prací

3. Tabulka rizik k jednotlivým činnostem, OZO KOO/OZO v prevenci rizik - Odevzdání: témata SP zadání

4. Předpisy vztahující se k BOZP 1/2 - Odevzdání: Zpracovaná rizika

5. Předpisy vztahující se k BOZP 2/2

6. Situace zařízení staveniště BOZP - Odevzdání: předpisy k SP

7. TP struktura + ukázka - Konzultace: Situace ZS

8. Zadání SP 2 - Odevzdání: Situace ZS

9. Exkurze na stavbu

10. a 11. Konzultace seminární práce

12. Rozebrání základních předpisů ke zkoušce - Odevzdání seminární práce

13. Shrnutí obsahu předmětu a zápočty

Cíle studia:

Seznámit studenty s předpisy BOZP ve výstavbovém projektu od projekčních prací, přes realizaci až po údržbu při užívání stavby.

Studijní materiály:

Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2

Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3

Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6

Chromečka, M. - Uhlíř, M.: Vazač - příručka vazače břemen, Vydavatelství technických publikací, TECHNO, 2007

Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016

Zákon č. 309/2006 Sb.

NV č. 591/2006 Sb.

NV č. 362/2005 Sb.

Vyhl. č. 23/2008 Sb.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Út
místnost TH:B-584

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
místnost TH:B-584

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
St
Čt

místnost TH:C-219

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4159206.html