Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122PPVT Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Pavel Neumann, Rostislav Šulc, Vjačeslav Usmanov
Přednášející:
Pavel Neumann, Rostislav Šulc, Vjačeslav Usmanov
Cvičící:
Pavel Neumann, Rostislav Šulc, Vjačeslav Usmanov
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Studenti během kurzu budou seznámeni s trhem SW produktů z pohledu přípravy a řízení stavebních projektů, v PC laboratoři budou vytvářet v SW (MS Project, Primavera, Contec, Alice) časové plány projektů, řídit pracovní, materiálové a nákladové zdroje, provádět finanční analýzu. V dalších SW (MS Visio) budou zpracovávat vývojové diagramy technologických procesů, organizační schéma podniku. V průběhu kurzu budou řešit základní stavební úlohy parametrického programování v SW Rhino+Grasshopper. Na závěr kurzu se budou seznámeni s prostředím Archibus (Facility Management).

Požadavky:

Zápočet:

* odevzdání úkolů (dohromady 25 úkolů) v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz MS Teams)

* povinná účast ve výuce (cvičení), maximálně 2 neomluvené absence

* průběžné korigování úkolů a kontrola v průběhu výuky

Pozn.: úkoly se odevzdávají individuálně, přes MS Team v digitálním formátu dle poskytnutého vzoru

Zkouška se bude skládat ze dvou části:

* zkouškový test (písemně, 20 otázek, ABCD, 20 minut) (Okruhy otázek a Vzorový test budou nahrány v příslušném kanálu MS Teams)

* ústní část (praktický příklad): práce se SW MS Project (malé drobné příklady) (Ukázky příkladů budou nahrány v příslušném kanálu MS Teams)

Pozn.: známka se bude skládat ze dvou částí průměrem

Osnova přednášek:

1. Úvod do kurzu PPVT: Přehled programů, základní pojmy a problematika.

2. Modelování procesů výstavby 1: Základní pojmy. Modelování procesů. Návrh jednotné SW platformy pro řízení stavebních projektu. Diskuzní panely: digitalizace a budoucnost stavebnictví.

3. Modelování procesů výstavby 2: Společné datové prostředí. BIM Execution Plan. Modelování jednotné platformy pro řízení výstavby.

Tvorba prostorové, časové a technologické struktury

4. MS Project: Základy MS Project. Prostředí. Nastavení. Export/import. Plán projektu.Kalendář. Programování v MS Project. Vlastní sloupce, vzorce, výpočty. Plánování zdrojů. Technologický postup. Plánování zdrojů a nákladů.

5. MS Project: Přetížení a vyrovnávání kapacit zdrojů. Vlastní filtry a vlastní skupiny. Vlastní sloupce, vlastní pole, vzorce. Technologický postup.

6. MS Project: Sledování projektu: kritická cesta, směrný plán, aktualizace práce. Reporty a analýza projektu.

7. MS Project: Tisk a kopírovaní. Projektové vizuální a tabulkové sestavy. Multiprojekt, úvod do MS Project server.

8. Parametrické programování: Základy PP. VPL. Rhino + GrasshopperPraktické příklady.

9. MS Visio: Postupové diagramy. Organizační schéma.

10. MS Excel: Pokročilé funkce Excelu. Makra. Kontingenční tabulky. Řešitel. Praktické příklady.

11. Primavera: Stručný přehled. Praktické příklady.

12. FM Archibus: Stručný přehled. Praktické příklady.

13. Contec: Stručný přehled. Praktické příklady.

Pro konkrétní semestr je harmonogram přednášek uvedený na webové stránce předmětu a v MS Teams.

Osnova cvičení:

1. MS Project: Instalace MS Project. Nastavení projektu. Kód WBS. Kalendář. Vkládaní úkolů a vazby.

2. MS Project: Grafická úprava prostředí. Zpracování ukázkového příkladu (harmonogram, vazby, milníky, kritická cesta)

3. MS Project: Vlastní sloupce, vzorce, výpočty: praktické ukázky.Vlastní filtr, tabulky a zobrazení

4. MS Project: Technologický postup

5. MS Project: Zdroje + přiřazeníVyrovnání přetížení pracovních zdrojů

6. MS Project: Směrné plány. Aktualizace práce.

7. MS Project: Reporty a analýza projetu. Výstupy projektu. Graf nasazení pracovníků.

8. MS Project: Multiprojekt. Praktické příklady

9. Parametrické programování: Praktické příklady.

10. MS Visio: Praktické příklady.

11. MS Excel: Multikriteriální vyhodnocení.SWOT analýza

12. MS Excel: Kontingenční grafy a tabulky. Dashboard.

Pro konkrétní semestr je harmonogram cvičení uvedený na webové stránce předmětu a v MS Teams.

Cíle studia:

Cílem je zvýšit kompetence studentů v oblasti přípravy a řízení projektů za využití výpočetní techniky.

Cíle předmětu:

* získat základní přehled o procesech z dané oblasti,

* uvědomit si zásady pro časové plánovaní s využitím SW produktů z pohledu přípravy a řízení stavebních projektů.

Studijní materiály:

[1] Jarský, Č. Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2019

[2] Dvořák, D., Kališ, J.: Microsoft Project 2013, Computer Press Brno, 2013

[3] Dvořák, D., Sirůček, J.: Mistrovství v Microsoft Project 2010, CPress Brno, 2011

[4] Staněk, J.: Management realizace projektů spojených s výstavbou, ČKAIT Praha 2001

[5] Oleríny, M.: Řízení stavebních projektů: claimový management. C. H. Beck Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122PPVT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4938306.html