Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie dopravních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TDOS ZK 4 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Svoboda, Jaroslav Synek
Přednášející:
Pavel Svoboda, Jaroslav Synek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou postupu výstavby a mechanizace procesů na stavbách inženýrské infrastruktury. Studenti se seznámí s problematikou přípravy stavební výroby z pohledu zhotovitele, zaměřené na rozhodující procesy přípravy a řízení výroby. Zásady řízení jakosti. Seznamuje s principy komplexního řízení přípravných a realizačních procesů, organizací stavebních prací a využití zásad řízení prací.

Osvětluje principy stavebních procesů a využití stavebních strojů a mechanizace pro realizaci železobetonových monolitických konstrukcí, zemních prací, logistikou pro stavební práce a dalšími potřebnými postupy. Zabývá se pomocnými konstrukcemi nezbytnými pro realizaci staveb, soudobými způsoby řízení stavebních strojů, digitálním postupům využívaným pro efektivní přípravu a realizaci.

Požadavky:

Předběžná znalost obsahu, náplně a cílů stavebního projektu a postupů, jak lze cíle projektu naplnit. Znalosti základních předmětů (fyzika, statika a dynamika, navrhování konstrukcí, materiálové inženýrství a stavební materiály, projektový management a řízení zdrojů, časové plánování).

Osnova přednášek:

Požadavky na stavby, podmínky, místo provádění, standardy.

Technologie stavby mostů - pevná a výsuvná skruž, letmá betonáž, vysouvané a otáčené konstrukce, prefabrikáty.

Železobetonové konstrukce, bednění pilířů a vodorovných konstrukcí

Výztuž - výroba, skladování, ukládání, koroze výztuže, krycí vrstva, předpínání.

Betonáž - výroba, doprava, ukládání, zpracování betonu, ochrana

Pohledové betony IS

Zemní práce, terminologie, volba technologie pro zemní práce, vykopávky a násypy

Úpravy a zlepšování ploch a podkladních vrstev, příprava pláně, zlepšování podkladu - hutnění, stroje a zařízení pro hutnění.

Zařízení staveniště a doprava na staveništi, pomocné konstrukce

Podzemní stavitelství - tradiční metody - NRTM, metody TBM.

Kontrola kvality, využití informací pro zvyšování kvality produktu

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

cílem studia je seznámení a osvětlení problematiky volby a efektivního využití konkrétních realizačních technologií vhodných pro definovaný stavební projekt na základě komplexního porozumění vztahů a vazeb mezi jednotlivými částmi projektu s ohledem na jeho výsledek.

Studijní materiály:

Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0

Stráský, J.: Betonové mosty - TK21; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2009, ISBN 80-86426-05-X

Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3

Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162

Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662Hrdoušek, V.: Betonové mosty 2, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005; ISBN 800103321X, 9788001033210

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5707406.html