Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie staveb L1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TS1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 122TS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 122TS2
Zápis předmětu 122TS1 musí předcházet zapisu předmětu 122TS2 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Předmět 122TS1 může být splněn v zastoupení předmětem 122TS01
Úspěšná klasifikace předmětu 122TS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 122TSR
Garant předmětu:
Mária Párová, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc
Přednášející:
Mária Párová, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal
Cvičící:
Martin Hlava, Mária Párová, Karel Polák, Václav Pospíchal, Michal Procházka, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí. Základní pomocné konstrukce (pažení, bednění, lešení).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, definice, účastníci procesu výstavby, základní předpisy a pojmy, vývojový diagram realizace stavby.

2. Zemní práce - druhy vykopávek, třídy těžitelnosti

3. Pažení a svahování - zajištění stavebních jam, zvláštní zakládání

4. Násypy, zásypy, obsypy, odvodnění, ostatní procesy zemních prací

5. Bednění tradiční a systémová - bednění svislých konstrukcí, jednostranné bednění

6. Bednění vodorovných konstrukcí, ostatní systémy bednění (překládané, posuvné, šplhací, nafukovací)

7. Doprava, ukládání a ošetřování betonu

8. Pohledový a samozhutnitelný beton

9. Armování - rovnání, stříhání, ohýbání, svazkování, expedice, transport, skladování, vázání

10. Jeřáby věžové, autojeřáby, výtahy, vrátky a ostatní svislá doprava

11. Lešení - fasádní, prostorové a pomocné

12. Zásady návrhu zařízení staveniště

13. Dimenzování a zakreslování zařízení staveniště

Osnova cvičení:

1. Zemní práce - zadání č. 1, náplň cvičení

2. Zemní práce, návrh strojních sestav, návrh koncepce těžby

3. Zemní práce, návrh pažení, výkresy výkopů a hloubkových úrovní

4. Zemní práce, výpočty dob trvání, harmonogram

5. Zemní práce, konzultace, odevzdání úlohy č. 1. Betonářské práce - zadání č. 2, náplň cvičení

6. betonářské práce, výběr bednění, zadání výkresu bednění svislých a vodorovných konstrukcí

7. Betonářské práce - vysvětlení skladby pracovní čey (varianty pro svislé a vodorovní kce, varianta subdodávky železářů), konzultace nasazení bednění

8. Betonářské práce - konzultace nasazení bednění, záběry svislých a vodorovných konstrukcí

9. Betonářské práce - výkresy bednění

10. Betonářské práce - výpočty dob trvání, časoprostorový graf

11. Betonářské práce - konzultace, odevzdání úlohy č.2.

12. Návrh zvedacího prostředku - zadání č. 3, náplň, principy návrhu ve variantách

13. Konzultace a ev. odevzdání úlohy č. 3

13. Odevzdání, zápočty

Cíle studia:

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí. Seznámit se základními pomocnými konstrukcemi (pažení, bednění, lešení).

Studijní materiály:

! Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3

! Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0

? Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525

? Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406

? Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162

? Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662

: CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016

: SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122TS1R
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-221

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Út
místnost TH:B-876

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
St
místnost TH:B-481

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1098006.html