Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavebně technologické projektování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122XSTP Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Předmět dává ucelený přehled o významu stavebně technologické přípravy pro racionální a ekonomické provedení stavby. Zdůvodňuje nezbytnost této činnosti, její členění a návaznosti. Uvádí metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v době její výrobní přípravy, tj. v době po převzetí zakázky do výrobního programu firmy. Umožňuje tvorbu podkladů pro řízení a zabezpečování výroby a pro sledování staveništního provozu tak, aby byla zajištěna jeho rentabilita. Předpokládá využití počítačů pro modelování realizace objektu a pro modelování realizace investičního celku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24864805.html