Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie, realizace a provoz spec. staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YTSS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Kovářík, Tomáš Váchal
Přednášející:
Tomáš Váchal
Cvičící:
Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích, vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

Požadavky:

Odevzdání seminární práce a splnění požadované docházky.

Osnova přednášek:

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka.

Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných.

Aktuální technologie monolitických konstrukcí.

Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí.

Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak při rekonstrukcích budov a při ochraně památek.

Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích, vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

Osnova cvičení:

Praktické aplikace vybraných technologií v rozsahu přednášek dle výběru studentů. Průběžná kontrola seminární práce v semestru.

Cíle studia:

Seznámit studenty s s moderními technologiemi užívanými při realizaci staveb.

Studijní materiály:

Zákon č. 183/2006 Sb.

Web. podklady výrobců speciálních technologií.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4791406.html