Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122PRJL KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Čeněk Jarský, Pavel Neumann
Přednášející:
Čeněk Jarský, Pavel Neumann, Tomáš Váchal
Cvičící:
Čeněk Jarský, Pavel Neumann, Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování kontrolního a zkušebního plánu, environmentálního plánu a plánu BOZP, návrh zařízení staveniště, technologický postup prací (výrobní předpis) 2 vybraných významných procesů, doprovodná technická zpráva s komentářem řešení.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a požadovaném rozsahu (TEAMS).

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné konzultace prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Zadání celosemestrální práce, obecné požadavky na řešené objekty

2. Základní prezentace počítačových programů (CONTEC), jejich instalace

3. Seznámení s databázemi programu a použití typových síťových grafů

4. Možnosti hromadných úprav a ladění doby výstavby

5. Úpravy xls rozpočtu, agregace rozpočtových položek do dílčích stavebních činností

6. Vytvoření stavbového síťového grafu (více objektů)

7. Kontrolní a zkušební plány, environmentální plány, plány bezpečnosti a ochrany zdraví

8. Konzultace a procvičování

10. Řešení zařízení staveniště

11. Konzultace a procvičování

12. Kompletace

13. Odevzdání celosemestrální práce

Cíle studia:

Naučit studenta uplatnit komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí z hlediska konstrukčního, technologického i ekonomického, a to z pohledu technologa - přípraváře a realizátora. Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její doplnění. Oprava projektové dokumentace (navržení změn chybných, nevhodných či chybějících řešení). Řešení prostorové, technologické a časové struktury. Vypracování zásad organizace výstavby a řešení zařízení staveniště. Vypracování technologického postupu prací (výrobní předpis) pro určené procesy.

Studijní materiály:

Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3

Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8

Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122PRJL
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-583

08:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
Čt

místnost TH:B-583

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4938706.html