Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122SPTE ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Michal Kovářík
Přednášející:
Michal Kovářík
Cvičící:
Michal Kovářík
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších poznatků stavebního výzkumu. Speciální technologie pro demolici a pro recyklaci staveb. Technologie speciálního zakládání staveb. Bezvýkopové technologie pro realizace inženýrských sítí. Balneotechnika. Krenotechnika. Speciální technologie nosných konstrukcí. Speciální technologie pro opláštění budov. Speciální technologie pro dokončovací práce. Speciální stavební chemie. Technologie pro trvale udržitelné stavby. Robotické technologie ve stavebnictví. Historické stavební technologie a řemesla. Součástí výuky jsou případové studie s důrazem na zahraniční realizace. Přednášky jsou vedeny v kombinaci kmenových zaměstnanců a odborníků z praxe s mezinárodní zkušeností.

Požadavky:

Složení zkoušky ve formě písemného testu.

Osnova přednášek:

1. Speciální technologie pro demolici a pro recyklaci staveb

2. Technologie speciálního zakládání staveb - mikropiloty, trysková injektáž, zhutňování podloží atd.

3. Městské inženýrství. Bezvýkopové technologie pro realizace inženýrských sítí

4. Balneotechnika. Krenotechnika.

5. Speciální technologie nosných konstrukcí – UHPC, CLT panely

6. Speciální technologie nosných konstrukcí – skleněné, kompozitní atd.

7. Speciální technologie pro opláštění budov.

8. Speciální technologie pro dokončovací práce - podlahy, příčky, podhledy

9. Speciální technologie pro dokončovací práce - omítky, obklady, stěrky

10. Speciální stavební chemie (tmely, injektážní a sanační hmoty, nátěry, laky atd.)

11. Technologie pro trvale udržitelné stavby

12. Robotické technologie ve stavebnictví

13. Historické stavební technologie a řemesla (výstavba kleneb, historické tesařství, kovářství, štukatérství, kamenictví, atd.)

Osnova cvičení:

Není součástí předmětu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s bohatou typologií speciálních technologií výstavby, pokrývající všechny etapy realizace pozemních staveb. Zvláštní zaměření je věnováno perspektivním směrům stavební technologie jako je trvalá udržitelnost, robotizace, městské inženýrství a historické stavební technologie.

Studijní materiály:

1. Městské inženýrství (1), (2). Šrytr, Petr. Academia. 1999. ISBN: 80-200-0663-X

2. Konstrukce historických staveb. Škabrada, Jiří. Argo. 2007. ISBN:80-7203-548

3. Global Engineering and Construction. Yates, J. K. Wiley. 2006. ISBN: 0471743828, 9780471743828.

4. Pasivní domy z přírodních materiálů. Hudec, Mojmír. Grada. 2013. ISBN:978-80-247-4243-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4938506.html