Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt L01

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122PR01 KZ 5 4C česky
Vztahy:
Zápis předmětu 122PR01 musí předcházet zapisu předmětu 122PR02 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu 122PR01 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 122PR02
Úspěšné absolvování předmětu 122PR01 je podmínkou pro zápis na předmět 122BAPL.
Úspěšné absolvování předmětu 122PR01 je podmínkou pro zápis na předmět 126BAPL.
Garant předmětu:
Přednášející:
Iva Broukalová, Lucie Dobiášová, Roman Chylík, Ilona Koubková, Luboš Musil, Karel Polák, Tomáš Trtík, Tomáš Váchal
Cvičící:
Iva Broukalová, Tomáš Čejka, Lucie Dobiášová, Pavla Dvořáková, Stanislav Frolík, Roman Chylík, Pavel Košatka, Ilona Koubková, Václav Kupilík, Václav Kupilík, Luboš Musil, Pavel Neumann, Jiří Nováček, Jiří Novák, Karel Polák, Miloslava Popenková, Václav Pospíchal, Jan Růžička, Běla Stibůrková, Karel Šeps, Kryštof Toman, Tomáš Trtík, Miroslav Urban, Tomáš Váchal, Zuzana Veverková, Jan Vodička
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Dle zadané studie jednodušší stavby (v úrovni projektu k územnímu rozhodnutí) návrh nosné konstrukce objektu v podrobnostech pro provedení stavby.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Zpracování uvedených částí (upřesní konzultující pedagog) a zapsání známky z jednotlivých částí od jednotlivých konzultantů. Po doplnění známky z technologie bude vedoucím projektu udělen zápočet s výslednou známkou (nemusí se jednat o průměr).

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1.seznámení s projektovaným typem pozemní stavby, vodohospodářské stavby a silniční stavby (všichni vyučující a studenti), rozdělení studentů

2.ukázka projektu pozemní stavby, zadání jednotlivých částí

3.konstrukční varianty

4.předběžný statický výpočet, návrh skladeb

5.výkresová dokumentace stavebních konstrukcí: řezy, půdorysy, situace

6.kanalizace, vodovod, řešení vytápění

7.skladby všech konstrukcí (podlahy, stěny, střecha, balkóny, terasy)

8.výkres základů

9.výkres výkopů

10.detaily

11.výkres tvaru, technická zpráva, situace stavby

12.hrubý technologický rozbor, orientační časový plán, situace stavby

13.prezentace projektu, zápočty

Cíle studia:

Naučit studenta uplatnit komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí z hlediska konstrukčního, technologického i ekonomického.

Studijní materiály:

: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění

: Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-584

16:00–19:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
B584
místnost TH:B-583

16:00–19:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
St
místnost TH:B-583

16:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
místnost TH:B-584

16:00–19:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3347406.html