Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerství kvality ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YMKS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Pavel Svoboda, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal, Linda Veselá
Cvičící:
Michal Himmel, Lucie Stupková, Pavel Svoboda, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal, Linda Veselá
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Předmět je rozdělen do dvou částí: kontrola kvality projektové dokumentace z hlediska souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona a kontrola kvality prováděných prací. Obsahem předmětu je kontrolní činnost v průběhu výstavby se zaměřením na kvalitu projektové dokumentace, sledování rozhodujících parametrů výstavby a postup prací, řízení změn v průběhu realizace. Nástroje na zabezpečení kvality stavby. Technické normy a předpisy. Kontrola kvality stavby. Zabezpečení kvality materiálu a výrobku. Uvedení nejčastějších chyb na úrovni projektové dokumentace a při realizaci stavební dodávky.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky kvality stavebních prací z pohledu systému kvality stavební společnosti.

Technická rizika projektové dokumentace a realizace staveb. Příklady z praxe.

Legislativní požadavky na kvalitu projektové dokumentace, stavební výrobky a účastníky výstavby. Zásady kontroly úplnosti a správnosti projektové dokumentace.

Základní požadavky na ochranu spodní stavby proti vodě a radonu. Zásady pro provádění protiradonových opatření.

Základy a zásady při projektování a provádění budov z pohledu stavební fyziky. Příklady řešení návrhu prostorových dispozic a detailů z pohledu tepelné techniky, akustiky apod. Kontrolní metody při provádění staveb a jejich dokončování.

Požárně technické požadavky na střešní pláště, nenosné konstrukce, TZB atd.

Požadavky na povrchové úpravy stavebních konstrukcí a hodnocení jejich kvality (podlahy, pohledový beton, SDK konstrukce, obklady a dlažby apod.).

Osnova cvičení:

Vstupní formality, seznámení s průběhem CV

Zkoušky betonu in situ - ukázky z měření; odzkoušení si měření

Vlhkost stavebních materiálů a konstrukcí - ukázky z měření; odzkoušení si měření

Geometrická přesnost - ukázky z měření; odzkoušení si měření - I.

Geometrická přesnost - ukázky z měření; odzkoušení si měření - II.

Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty s požadavky na kvalitu se stavebnictví a naučit praktické metody kontroly kvality.

Studijní materiály:

Matějka, Zdeněk, Václav Šanda a kol.. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN: 8086769615

Jaroslav Nenadál a kol.: Moderní management jakosti; Management Press, 2008; ISBN: 978-80-7261-186-7

Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-009-6.

Hoyle, D. (2007): Quality Management Essenttial. In Elsevier Limited, ISBN 0-75-066786-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-584

08:00–08:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B584
místnost TH:B-584

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24781405.html