Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrské činnosti pro pozemní stavby

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122ICPS Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Tomáš Váchal
Přednášející:
Rostislav Šulc, Tomáš Váchal
Cvičící:
Lenka Střelbová, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Základní předpisy, pojmy podle právních předpisů, vývojový diagram přípravy a povolení zakázky

Stavební zákon - výkon veřejné správy a územní plánování

Stavební zákon - stavební řád

Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - projekční fáze

Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - povolovací proces

Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - výstavba

Zákon o pozemních komunikacích - základní ustanovení a zvláštní užívání - realizační proces

Práva a povinnosti zadavatele, stavebníka, smluvní vztah ve variantách

Práva a povinnosti projektanta, smluvní vztah ve variantách

Zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech a o ochraně přírody a krajiny - povolovací proces

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o lesích a vodní zákon - povolovací proces

Zákon o státní památkové péči a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - povolovací proces

Občanský zákoník - smlouva

Požadavky:

Odevzdání seminárních prací - úloh na cvičení a splnění dostatečné docházky. Úspěšné absolvování zkouškového testu a ústní části zkoušky.

Osnova přednášek:

Základní předpisy, pojmy podle právních předpisů, vývojový diagram přípravy a povolení zakázky

Stavební zákon - výkon veřejné správy a územní plánování

Stavební zákon - stavební řád

Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - projekční fáze

Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - povolovací proces

Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu - výstavba

Zákon o pozemních komunikacích - základní ustanovení a zvláštní užívání - realizační proces

Práva a povinnosti zadavatele, stavebníka, smluvní vztah ve variantách

Práva a povinnosti projektanta, smluvní vztah ve variantách

Zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech a o ochraně přírody a krajiny - povolovací proces

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o lesích a vodní zákon - povolovací proces

Zákon o státní památkové péči a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - povolovací proces

Občanský zákoník - smlouva

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení - seznámení s předmětem, rozsahem, požadavky, rozdělení do skupin a zadání úlohy č. 1- povolení připojení na pozemní komunikaci

2. Zákon o pozemních komunikacích - kontrola č. 1 - PK

3. Zákon o pozemních komunikacích - kontrola č. 2 - PK - zadání úlohy č. 2

4. Zákon o pozemních komunikacích - kontrola č. 1 - PZÚK

5. Zákon o pozemních komunikacích - kontrola č. 2 - PZÚK; zadání úlohy č. 3

6. Stavební zákon - územní řízení - kontrola č. 1

7. Stavební zákon - územní řízení - kontrola č. 2

8. Stavební zákon - územní řízení - kontrola č. 3; zadání úlohy č. 4

9. Stavební zákon - stavební řízení - kontrola č. 1

10. Stavební zákon - stavební řízení - kontrola č. 2; zadání úlohy č. 5

11. Stavební zákon - kolaudace - kontrola č. 1

12. Stavební zákon - kolaudace - kontrola č. 2

13. Ukončení a shrnutí předmětu

Cíle studia:

Seznámit studenty s povolovacími procesy ve výstavbovém projektu od zahájení prací po kolaudaci.

Studijní materiály:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu v platném znění

Zákony o ochraně životního prostředí v platném znění

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-584

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Út
místnost TH:A-230

13:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5668806.html