Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BIM při provádění staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122BIMP Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Michal Kovářík, Jaroslav Synek
Přednášející:
Michal Kovářík, Jaroslav Synek, Vjačeslav Usmanov
Cvičící:
Michal Kovářík, Jaroslav Synek, Vjačeslav Usmanov
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení posluchačů s požadavky na efektivní využívání digitálních modelů staveb v životním cyklu stavby. Věnuje se fázím zaměřeným na využívání hotového digitálního modelu stavby, na potřeby a požadavky přípravy, výroby a provozu stavby. Součástí předmětu je seznámení s aplikacemi užívanými v digitálním prostředí k naplnění požadavků uživatelů modelu stavby.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Teams).

Povinná účast ve výuce, maximálně 2 neomluvené absence.

Průběžné konzultování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Složení zkoušky ve formě písemného testu.

Osnova přednášek:

1. Digitalizace stavebních procesů v životním cyklu stavby, základní dokumenty, smlouvy

2. Základní požadavky na vlastnosti a využití BIM modelu pro realizaci staveb,

3. Data pro informační modely, 3D model, datové formáty

4. BIM model jako nD model a jejich využití

5. Společné datové prostředí, BEP, datový standard

6. Kontrola kvality BIM modelu, kolize, koordinace, data

7. Využití BIM modelu pro řízení stavby , kontrola jakosti, nástroje

8. Informační model a jeho možnosti pro simulace návrhových postupů, BOZP

9. 3D modely a jejich využití pro řízení stavebních strojů, industrializace a prefabrikace

10. Informační model a jeho využití pro řízení staveb, přejímky a předávání dat informačních modelů, facility management

11. Řízení dodavatelského systému, logistika s využitím informačních modelů

12. Digitální modely jako základ řízení výroby stavebních produktů

13. Digitalizace a legislativa, trendy vývoje

Osnova cvičení:

1. Úvod do problematiky BIM v oblasti přípravy, realizace a provozu staveb. Seznámení se vzorovými modely. Specifika modelování pozemních staveb v Autodesk Revit v návaznosti na 126BIM1.

2. 3D BIM - Vytváření BIM modelů ZTI v Autodesk Revit

3. Problematika BIM modelů v oblasti přípravy, realizace a provozu staveb.

4. Autodesk Navisworks Manage.

5. Orientace a vyhledávání v modelu. Vytváření výběrových sad v Autodesk Navisworks Manage.

6. Kontrola kolizí pomocí nástroje Clash Detective v Autodesk Navisworks Manage.

7. Kontrola kolizí pomocí nástroje Clash Detective v Autodesk Navisworks Manage.

8. 4D BIM - Možnosti propojení BIM modelů s harmonogramem s pomocí nástroje Timeliner v Autodesk Navisworks Manage.

9. 4D BIM - Možnosti propojení BIM modelů s harmonogramem s pomocí nástroje Timeliner v Autodesk Navisworks Manage.

10. 5D BIM - Tvorba výkazu výměr v Autodesk Navisworks Manage.

11. 5D BIM - Tvorba výkazu výměr v Autodesk Navisworks Manage.

12. Tvorba modelu s pomocí reverzní fotogrammetrie v Autodesk ReCap Photo.

13. Konzultace+Rezerva

Cíle studia:

Cílem studia předmětu je předat znalosti o možnostech využívání digitálních modelů staveb v přípravě, realizaci a provozu stavby, s požadavky na digitální model dovolující užívat aplikace zaměřené na požadované výstupy. Předmět je zaměřen na požadavky na využívání modelů v jednotlivých fázích vývoje stavebního projektu, nastavení prostředí projektu pro práci s modelem, s potřebami jednotlivých procesů na digitální modely v uvedených fázích životního cyklu stavby a jejich zpracování aplikacemi využívanými v digitálním prostředí. Předmět je zaměřen i na specifické výrobní postupy související s možnostmi digitálního modelování, přípravy výroby a digitálně řízenou výrobu. Absolvent předmětu bude orientován v rozsáhlé problematice aplikací digitálních modelů a jejich efektivního využívání pro výrobu a provoz stavby.

Studijní materiály:

Hausknecht K., Liebich T., BIM Kompendium, Frauenhofer IRB Verlag, ISBN978-3-8167-9489-9

Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-238-5384-8 s doplňkem z r. 2018

Holzer D.:The BIM Manager's Handbook, London: Wiley 1., 2016, ISBN 978-1-118-98242-6

Hardin B. McCool D., Baumhackl F.: BIM and Construction Management: proven tools, methods and workflows, 2nd ed., Indianapolis: Sybex, 2015, ISBN 978-1-118-94277-2

Eastman Ch., BIM handbook: a guide to building information modelling for owners, managers, designers, engineers and contactors, 2nd ed. Hoboken, N: Wiley, 2011, ISBN 978-047-0541-371-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-583

10:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B583
Út
místnost TH:A-230

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5669006.html