Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie staveb 03

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TS03 Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Pavel Neumann
Přednášející:
Pavel Neumann
Cvičící:
Pavel Neumann
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Výstavba objektu a investičních celku - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu.

Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty.

Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Environmentální plány a plány BOZP.

Veřejnoprávní projednání stavby.

Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principu projektového řízení.

Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti.

Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafu.

Simulace procesu výstavby pomocí sítových grafů, stavebně technologický síťový graf.

Využití počítačů při modelování realizace staveb.

Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek.

Informační modelování budov, zásady a principy BIM, využití pro realizaci staveb

Požadavky:

Zkoušky z předmětů 122TS01 a 122TS02

Odevzdání prací v předepsaném termínu a požadovaném rozsahu (TEAMS).

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné konzultace prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb

2. Veřejnoprávní projednání stavby

3. Výrobní proces stavby a objektu

4. Technologie výstavby objektů

5. Modelování stavební výroby

6. Zařízení staveniště

7. Realizace stavby

8. Základy teorie proudového stavění

9. Modelování realizace výstavby pomocí síťových grafů

10. Využití počítačů pro modelování realizace investičního celku

11. Zabezpečení kvality stavebního díla

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci staveb

13. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Osnova cvičení:

1. Zadání celosemestrální práce, obecné požadavky na řešené objekty

2. Základní prezentace počítačových programů, jejich instalace

3. Podrobné seznámení s použitím výpočetní techniky pro řešení zadané úlohy

4. Řešení prostorové struktury objektů

5. Konzultace a procvičování

6. Řešení technologické struktury objektů

7. Konzultace a procvičování

8. Řešení časové struktury objektů

9. Konzultace a procvičování

10. Řešení zařízení staveniště

11. Konzultace a procvičování

12. Kompletace

13. Odevzdání celosemestrální práce

Cíle studia:

Naučit studenty vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku pro jeho přípravu, řízení jeho realizace, rekonstrukce a údržby s využitím moderních metod včetně IT

Studijní materiály:

Jarský Č., Musil F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3

Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-5384-8

Jarský Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122TS03
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-583

10:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B583
místnost TH:C-217

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:A-228

17:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4157306.html