Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Robotická technologie ve stavebnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YRTS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Kovářík
Přednášející:
Michal Kovářík
Cvičící:
Michal Kovářík
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem v rychle se rozvíjející oblasti robotických technologií ve stavebnictví a pochopit specifika a potenciál robotizace v celém životním cyklu stavby. Výuka předmětu zapadá do nově tvořené vládní strategie Stavebnictví 4.0, připravující české stavebnictví na komplexní digitalizaci oboru. Předmětem přednášek budou technologie jako 3D tisk, CNC, autonomní řízení, drony, wearables nebo nástroje, využívající rozšířené reality jako základ nově vytvářené koncepce Staveniště 4.0.

V rámci cvičení budou zpracovány úlohy na vytvoření virtuálního modelu z mračna bodů s přípravou na 3D tisk a ideový návrh robotické stavební technologie jako konceptuální zadání pro multioborový tým vývojářů.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Teams).

Povinná účast ve výuce, maximálně 2 neomluvené absence.

Průběžné konzultování prací a kontrola v průběhu výuky.

Osnova přednášek:

1. Robotika - základy, vývoj, teorie, trendy.

2. Specifika stavební výroby a možnosti její robotizace.

3. RoD - specifika navrhování pro robotickou výrobu.

4. Specializované stavební roboty - STCR.

5. Technologie digitální fabrikace ve stavebnictví.

6. Virtuální, rozšířená a smíšená realita, drony, RFID, wearables, exoskeletony.

7. Staveniště 4.0.

Osnova cvičení:

1. 3D tisk metodou FFF. Příprava modelů a export do GCode.

2. Robotizace stavebních procesů - specifika a zásady návrhu.

3. Základy 3D tisku metodou vytlačování cementové malty. Příprava modelů a export do GCode.

4. Základy 3D tisku metodou vytlačování cementové malty.Ovládání tiskárny a tisk modelů.

5. Základy ovládání průmyslových robotů - práce s robotem KUKA KRC 10.

6. Virtuální realita a 3D skenování.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit se se základními specifiky vybraných robotických a digitálních technologií v průmyslu a ve stavebnictví. Na jejich základě si osvojit postupy při návrhu vlastní technologie, tj. vytvořit koncept, specifikaci jednotlivých částí. Součástí je i způsob kontroly kvality a požadavky na výstupní produkty.

Studijní materiály:

[1] GRAMAZIO, Fabio. Matthias KOHLER. Made by robots: Challenging Architecture at the Large Scale : May/June 2014. London: John Wiley & Sons Ltd., 2014. ISBN 978-1-118-53548-6.

[2] Site Automation, Thomas Bock, Thomas Linner,Cambridge University Press, 2016, ISBN:1107075971, 9781107075979

[3] Construction Robots: Elementary Technologies and Single-Task Construction Robots, Volume 3,Thomas Bock, Thomas Linner, Cambridge University Press, 2016, ISBN:1107075998, 9781107075993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4756806.html