Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerství kvality ve stavebnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122MKST Z,ZK 6 2P+3C česky
Vztahy:
Předmět 122MKST může být splněn v zastoupení předmětem 122MKS
Garant předmětu:
Pavel Svoboda, Tomáš Váchal
Přednášející:
Pavel Svoboda, Tomáš Váchal, Linda Veselá
Cvičící:
Michal Himmel, Lucie Stupková, Pavel Svoboda, Tomáš Váchal, Linda Veselá
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Současné světové trendy v oblasti manažerství kvality: systém manažerství kvality (SMK) podle EN ISO 9001, komplexní manažerství kvality (Total Quality Management -TQM) a reinženýrství v aplikaci na stavební organizaci (firma, společnost). Analýza procesů systému manažerství kvality. Formy seznámení s danou problematikou na konkrétních případech, které vycházejí z praktických zkušeností, a to: vedení organizace tak, aby řízení a zabezpečení kvality bylo promítnuto do realizace staveb e slnění požadavků zákazníků, které jsou definovány ve smlouvě trvalé zlepšování efektivnosti SMK a trénink v zásadách politiky kvality, jako je: trvalé uspokojování požadavků externích a interních zákazníků; realizace prací ?na poprvé správně"; aktivní zapojení všech pracovníků do zlepšování kvality; vytváření podmínek ze strany managementu organizace na bezchybný výkon všech pracovníků; uplatňování nejnovějších trendů při dosahovaní vysoké úrovně kvality procesů a produktů; efektivní komunikace a týmová práce při uplatnění procesního přístupu systému manažerství kvality v organizaci; všestranné vzdělávaní pracovníků s cílem zachytit současný světový trend; motivace pracovníků ze strany managementu a diferencované odměňovaní za dosažené výsledky při plnění pracovních úloh; růst kultury v organizaci, ekonomická prosperita a z ní vyplývající sociální přístup managementu k zaměstnancům.

Požadavky:

Odevzdání seminární práce a protokolů z měření. Splnění požadavku na min. docházku viz vyhláška vedoucího katedry.

Osnova přednášek:

Základní předpisy, historie kvality, řízení kvality, dokumenty kvality.

Řízení kvality ve stavební firmě, cyklus stavební zakázky.

Kvalita stavebních prací ve smluvním vztahu, práva a povinnosti účastníků výstavby.

Zkoušky betonu in situ.

Vlhkost stavebních konstrukcí a materiálů.

Geometrická přesnost stavebních konstrukcí.

Diagnostika stavebních konstrukcí, stavební fyzika.

Kvalitativní požadavky na provedení ETICS, řešení detailů.

Kvalitativní požadavky na osazování oken a balkonových dveří.

Kvalitativní požadavky na provedení hydroizolací, řešení detailů.

Kvalitativní požadavky na provedení vodostavebních betonů, řešení detailů.

Požadavky na kvalitu dokončených povrchů.

Kvalitativní požadavky na provedení TZB.

Osnova cvičení:

Vstupní formality, seznámení s průběhem CV, zadání seminárních prací

Tvorba KZP

Beton - ukázky z měření; odzkoušení si měření

Vlhkost - ukázky z měření; odzkoušení si měření

Hydroizolace - ukázka a praktické vyzkoušení

Exkurze na stavbu

Tepelná technika (termovize a blower-door test), akustika, osvětlení

ETICS - ukázka provádění

Geometrická přesnost - ukázky z měření; odzkoušení si měření - I.

Geometrická přesnost - ukázky z měření; odzkoušení si měření - II.

Exkurze na stavbu

Workshop - prezentace seminárních prací

Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty s požadavky na kvalitu se stavebnictví a naučit praktické metody kontroly kvality.

Studijní materiály:

!Matějka, Zdeněk, Václav Šanda a kol.. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN: 8086769615

!Jaroslav Nenadál a kol.: Moderní management jakosti; Management Press, 2008; ISBN: 978-80-7261-186-7

!Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-009-6.

Hoyle, D. (2007): Quality Management Essenttial. In Elsevier Limited, ISBN 0-75-066786-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Út
místnost TH:B-584

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
St
místnost TH:B-584

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4155206.html