Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Soudně znalecká činnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D22SZC ZK česky
Garant předmětu:
Miloslava Popenková, Vladimír Vácha
Přednášející:
Miloslava Popenková, Vladimír Vácha
Cvičící:
Miloslava Popenková
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Úvod, seznámení s problematikou zákona o znalcích vč. souvisejících zákonů a vyhlášek, obsah znaleckého posudku, příklady řešení znaleckého posudku, poruchy staveb vč. vad projektové dokumentace, samostatné zpracování znaleckého posudku

Cíle studia:

Seznámení s problematikou možných rizik již při zpracování projektové dokumentace a následně při realizaci, snaha o možnou alokaci rizik s návrhem předcházení rizik.

Studijní materiály:

Bradáč, A., Ošlejšek, J.: Znalecká činnost ve stavebnictví, CERM Brno 1994;

Nič, M.: Ústav súdného znalectva, STU Bratislava 2004

zákon o znalcích vč. souvisejících předpisů

Poznámka:
Další informace:
K122
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1931006.html