Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie staveb C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122TSC Z,ZK 6 4P+2C česky
Garant předmětu:
Mária Párová, Rostislav Šulc
Přednášející:
Mária Párová, Rostislav Šulc
Cvičící:
Martin Hlava, Jan Illetško, Michal Kovářík, Dominik Kynzl, Cong Tan Ngo, Mária Párová, Karel Polák, Lenka Střelbová, Rostislav Šulc, Radovan Vnuk, Petr Zavadil
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky

2. Zemní práce I

3. Stroje - principy, pohony

4. Stroje - rypadla, dozery, nakladače

5. Zemní práce II

6. Zemní práce III

7. Stroje - planina, úprava a zlepšování ploch

8. Stroje - hrubá stavba (betonáž)

9. Betonářské práce I

10. Betonářské práce II

11. Lešení

12. Jeřáby, výtahy, Zvedací prostředky

13. Krovy, střešní práce

14. Klempířské práce, izolace

15. BOZP na stavbách

16. Inženýring - povolovací proces

17. Inženýring - odběratelsko dodavatelské vztahy

18. Dokončovací práce - zdění + příčky

19. Úpravy povrchů - omítky vnitřní, speciální omítky

20. Úpravy povrchů - omítky vnější, sanační

21. Úpravy povrchů - zateplovací systémy

22. Úpravy povrchů - podkladní vrstvy podlah + nášlapné vrstvy podlah

23. Úpravy povrchů - obklady

24. Dokončovací práce

25. Výstavba objektů a investičních celků

26. Výstavba objektů a investičních celků

Osnova cvičení:

1. Zemní práce - zadání č. 1, náplň cvičení

2. Zemní práce, návrh strojních sestav, návrh koncepce těžby, návrh pažení,

3. Zemní práce, výkresy výkopů a hloubkových úrovní, výpočty dob trvání, harmonogram

4. Zemní práce, konzultace, odevzdání úlohy č. 1.

5. Betonářské práce - zadání č. 2, náplň cvičení, návrh složení pracovní čety, výkon pracovní čety, rozdělení na záběry

6. Betonářské práce, výběr bednění, skladby pracovní čety (varianty pro svislé a vodorovní kce, varianta subdodávky železářů) záběry svislých a vodorovných konstrukcí

7. Betonářské práce - výkresy bednění, výpočty dob trvání, časoprostorový graf

8. Betonářské práce - konzultace, odevzdání úlohy č.2.

9. Návrh a posouzení zvedacího prostředku - zadání č. 3, náplň, principy návrhu ve variantách

10. Dokončovací práce - zadání č. 4, obklady, omítky, zateplovací systémy

11. Dokončovací práce - zadání č. 5, podlahy, nášlapné vrstvy

12. Konzultace, prezentace a ev. odevzdání úlohy č. 4 a 5

13. Odevzdání úlohy č. 4 a 5, zápočty

Cíle studia:

Naučit studenty základní technologické postupy u procesů zemních prací, základů a nosných konstrukcí, dále je seznámit se základními pomocnými konstrukcemi (pažení, bednění, lešení). Dále naučit základní technologické postupy procesů hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Seznámení se zásadami časového plánování objektů a celků.

Studijní materiály:

! Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3

!Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0

! Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6

? Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525

? Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162

? Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-215

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
místnost TH:B-687

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
St
místnost TH:B-585

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B585
místnost TH:B-687

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-585

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B585
Čt
místnost TH:B-685

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:C-219

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219

místnost TH:B-585

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B585
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-221

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Út
místnost TH:B-687

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
St
místnost TH:C-221

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4091206.html