Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zvláštní stavby a technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YZS Z,ZK 6 3P+3C česky
Garant předmětu:
Michal Kovářík
Přednášející:
Michal Kovářík, Pavel Neumann, Michal Procházka
Cvičící:
Michal Kovářík, Pavel Neumann, Michal Procházka
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak i při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích vyplývajících z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Teams).

Povinná účast ve výuce, maximálně 2 neomluvené absence.

Průběžné konzultování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Složení zkoušky ve formě písemného testu.

Osnova přednášek:

1. Stavby a technologie pro výrobu a logistiku. Technologie pro sanaci průmyslových areálů.

2. Stavby a technologie pro zemědělství. Technologie pro sanaci zemědělských areálů.

3. Stavby a technologie pro těžbu a zpracování surovin a pro výrobu a distribuci energie a médií.

4. Stavby a technologie pro dopravu. Technologie výstavby podzemních a tunelových staveb.

5. Stavby a technologie pro letectví a kosmický výzkum.

6. Stavby a technologie pro telekomunikaci.

7. Stavby a technologie pro zábavu, sport a turismus. Krenotechnika a balneotechnika.

8. Stavby a technologie pro vodohospodářství a ochranu proti povodním.

9. Stavby a technologie městského inženýrství. Bezvýkopové technologie výstavby inženýrských sítí.

10. Stavby civilní ochrany. Technologie pro protiteroristickou ochranu budov.

11. Ekologické stavby a technologie výstavby trvale udržitelných a nízkoenergetických budov.

12. Historické stavby a památky a technologicko-společenský rámec pro jejich ochranu.

13. Stavebnictví 4.0. Robotické stavební technologie. Responsivní architektura.

Osnova cvičení:

1. Stavby a technologie pro výrobu a logistiku. Technologie pro sanaci průmyslových areálů.

2. Stavby a technologie pro zemědělství. Technologie pro sanaci zemědělských areálů.

3. Stavby a technologie pro těžbu a zpracování surovin a pro výrobu a distribuci energie a médií.

4. Stavby a technologie pro dopravu. Technologie výstavby podzemních a tunelových staveb.

5. Stavby a technologie pro letectví a kosmický výzkum.

6. Stavby a technologie pro telekomunikaci.

7. Stavby a technologie pro zábavu, sport a turismus. Krenotechnika a balneotechnika.

8. Stavby a technologie pro vodohospodářství a ochranu proti povodním.

9. Stavby a technologie městského inženýrství. Bezvýkopové technologie výstavby inženýrských sítí.

10. Stavby civilní ochrany. Technologie pro protiteroristickou ochranu budov.

11. Ekologické stavby a technologie výstavby trvale udržitelných a nízkoenergetických budov.

12. Historické stavby a památky a technologicko-společenský rámec pro jejich ochranu.

13. Stavebnictví 4.0. Robotické stavební technologie. Responsivní architektura.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s bohatou typologií zvláštních staveb a s nimi spojených technologií výstavby. Výuka by měla pokrýt široké spektrum různých stavebních typů včetně nástinu ochrany památek a naznačit nejnovější trendy ve stavebnictví, spojené s trvalou udržitelností a nástupem Stavebnictví 4.0, tj. robotizovanou výstavbou.

Studijní materiály:

1. Historie předpjatého betonu, Vítek, Jan L. ČKAIT. 2016. ISBN:978-80-87438-84-8

2. Městské inženýrství (1), (2). Šrytr, Petr. Academia. 1999. ISBN: 80-200-0663-X

3. Konstrukce historických staveb. Škabrada, Jiří. Argo. 2007. ISBN:80-7203-548

4. Global Engineering and Construction. Yates, J. K. Wiley. 2006. ISBN: 0471743828, 9780471743828.

5. The Future of Architecture in 100 Buildings. Kushner, M. S&S, 2015. ISBN: 1476784930

6. Pasivní domy z přírodních materiálů. Hudec, Mojmír. Grada. 2013. ISBN:978-80-247-4243-4

7. Made by robots. Gramazio, F. Kohler, M. 2014. Wiley. 2014. ISBN 978-1-118-53548-6.

8. Stavební kniha 2016: Vodohospodářské stavby. Kol. autorů ČKAIT. 2016. ISBN: 978-80-87438-75-6

9. Zemědělské stavby: základy navrhování. Sýkora Jaroslav. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5273-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-583

11:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
místnost TH:B-583

15:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B583
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4731706.html