Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie přípravných procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122YTP Z,ZK 6 3P+3C česky
Garant předmětu:
Václav Pospíchal
Přednášející:
Pavel Neumann, Mária Párová, Karel Polák, Václav Pospíchal, Stanislav Smugala, Pavel Svoboda, Tomáš Váchal
Cvičící:
Pavel Neumann, Mária Párová, Karel Polák, Václav Pospíchal, Stanislav Smugala, Pavel Svoboda, Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Technologie prípravných procesu ve fázi nabídky. Kalkulace rozhodujících prací. Zhotovení technologických postupu. Dodavatelská dokumentace. Zajištení odberných míst, zábory, primární a sekundární doprava. TPP behem výstavby - pasportizace, vytýčování, rízení kvality. BOZP a PO. Environmentální aspekty, omezení hluku, prachu, vibrací, znecištení komunikací, ochrana zelene. Zkoušky, revize, kontroly pri výstavbe. Práce v ochranných pásmech, práce za provozu. Pomocné procesy - výroba výztuže. Výroba cerstvého betonu. Výroba a doprava malt, tmelu, lepidel, výrobny PSV.

Požadavky:

Účast na cvičeních, maximálně 3 omluvené absence, průběžné odevzdávání jednotlivých úloh, po získání zápočtu úspěšné absolvování zkoušky z přednášené látky.

Osnova přednášek:

1. Práva a povinnosti TDS, smluvní vztah ve variantách.

2. Procesy vykonávané TDS, pracovní náplň, odměna.

3. Dokumentace a druhy řízení, povolování staveb ve variantách, orgány a správci infrastruktury.

4. Doklady nutné pro užívání stavby během výstavby, jejich obstarání a obsah, přejímka a kolaudace ve variantách.

5. Kontrola projektové dokumentace z hlediska souladu se zákonnými předpisy a věcné správnosti. Základní vady projektů.

6. Zadání veřejných a ostatních stavebních zakázek, požadavky zadavatelů.

7. Nabídka stavebních zakázek pro jednotlivá výběrová řízení, příprava uchazeče.

8. Základní předvýrobní a výrobní příprava zhotovitele.

9. Práva a povinnosti Autorského dozoru, smluvní vztah, pracovní náplň.

10. Práva a povinnosti stavbyvedoucího a dílovedoucího, pracovní smlouva.

11. Procesy vykonávané stavbyvedoucím a dílovedoucím, pracovní náplň.

12. Montážní stavy, jejich identifikace a specifika.

13. Speciální práce ve stavebnictví, dekontaminace území, střelmistr, práce s výbušninami.

Osnova cvičení:

1. Zadání č. 1 (pasportizace)

2. Konzultace podkladů ze zadání č. 1.

3. Prezentace vypracovaných úloh č. 1

4. Rozbor jednotlivých případů - zadání č. 2 (výběrové řízení, nabídka)

5. Rozbor možných variant ze zadání č. 2

6. Prezentace vypracovaných úloh č. 2

7. Exkurze

8. Zadání č. 3 (Vypracování vybraných částí dokumentací - podání žádosti - individuální zadání)

Příklady druhů dokumentace, vazby na účastníky a orgány, engineering.

9. Konzultace podkladů ze zadání č. 3.

10. Prezentace vypracovaných úloh č. 3

11. Zadání č. 4 - montážní stavy

12. Konzultace zadání č. 4.

13. Odevzdání úloh, udělení zápočtu

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty se základními prípravnými procesy od nabídky až po realizaci.

Studijní materiály:

! Ladra, R a kol.: Stavební, autorský a technický dozor investora : praktická příručka; Dashöfer, 2008; ISSN: 1801-7975

: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

: Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Poznámka:
Další informace:
https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4731506.html#gsc.tab=0
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-584

10:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B584

místnost TH:B-584

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B584
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4731506.html