Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt R2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122PJ2R KZ 4 4C česky
Vztahy:
Předmět 122PJ2R lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 122PJ1R
Garant předmětu:
Václav Pospíchal, Rostislav Šulc
Přednášející:
Pavel Neumann, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal
Cvičící:
Pavel Neumann, Václav Pospíchal, Rostislav Šulc, Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Stavebně technologický projekt simulující předvýrobní a výrobní přípravu zhotovitele

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1. Cíle předmětu, ukázka projektu, vysvětlení jednotlivých částí, rozdělení na etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů, rozdělení stavby na objekty a úseky (schéma)

2. Hrubý výpočet výměr (na rozhodující položky z technologického hlediska), soupis všech procesů, podrobný rozbor rozhodujících procesů (opět rozhodující položky - podle Paretova pravidla - rozborový list)

3. Prezentace a kontrola technologického rozboru

4. Technologický normál (u rozhodujících procesů s výpočtem, u ostatních zjednodušený), prezentace a kontrola technologického rozboru

5. Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, oprava dokumentace (navržení změn chybných nebo nevhodných řešení)

6. Prezentace a kontrola technologického normálu

7. Podrobný časoprostorový graf stavby s důrazem na technologické postupy a zadání (minimální, optimální, maximální technologicky možná doba trvání, minimální, optimální a maximální velikost čet, variantní řešení nasazení strojů a mechanizmů apod.)

8. Prezentace a kontrola časoprostorového grafu

9. Harmonogram (síťový graf) s grafem nasazení pracovníků, rozhodujících mechanizmů a určených materiálů

10. Prezentace a kontrola časoprostorového grafu a síťového grafu

11. Podrobná kalkulace (kalkulace podle konkrétních podmínek dané stavby, nikoli převzatou z databáze)

12. Zařízení staveniště dle jednotliých fází výstavby, výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy a dimenzování na určené etapy

13. Odevzdání a zápočty

Cíle studia:

Naučit studenty základní dokumenty předvýrobní a výrobní přípravy

Studijní materiály:

! Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3

: Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

: Zákon č. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění

: Normy ČSN EN v platném znění

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-583

13:00–16:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5669206.html